Za granicą przebywało czasowo ok. 2 455 tys. stałych mieszkańców Polski na koniec 2018 roku - o 85 tys. (3 proc.) mniej niż rok wcześniej, podał Główny Urząd Statystyczny (GUS).

"Zgodnie z wynikami opracowanego szacunku, w końcu 2018 r. poza granicami Polski przebywało czasowo około 2 455 tys. stałych mieszkańców naszego kraju, tj. o 85 tys. (3%) mniej niż w 2017 r. W Europie przebywało około 2 155 tys. osób (o 86 tys. mniej niż w 2017 r.), większość z nich - około 2 031 tys. - przebywała w krajach członkowskich UE" - czytamy w komunikacie.

Jak podał GUS, odnotowano zmniejszenie się liczby stałych mieszkańców Polski przebywających w Wielkiej Brytanii i Włoszech.

"Najbardziej znaczące zmiany zaobserwowano w przypadku Wielkiej Brytanii: liczba przebywających tam czasowo polskich emigrantów zmniejszyła się o około 98 tys. (12%). Oznacza to, że więcej osób opuściło ten kraj, niż do niego wyjechało. Spośród osób, które opuściły Wielką Brytanię część powróciła do Polski, a pozostali przenieśli się do innych krajów" - czytamy dalej.

Spośród krajów UE, najwięcej polskich emigrantów przebywało w Niemczech (706 tys.), Wielkiej Brytanii (695 tys.), Holandii (123 tys.) oraz w Irlandii (113 tys.), podano także.

Podobnie jak w poprzednich latach, głównym powodem wyjazdów za granicę była chęć podjęcia tam pracy. Główną grupą emigrującą w 2018 r. były osoby w wieku 30-39 lat.

"Natomiast 10 lat wcześniej były to osoby w wieku 20-29 lat. Można zatem przypuszczać, że znaczna część osób, które wyjechały za granicę w pierwszych latach po wstąpieniu Polski do UE, pozostała za granicą do chwili obecnej" - ocenia GUS.

>>> Polecamy: Nacjonaliści najpopularniejszą partią w Szwecji. Po raz pierwszy w historii