Wartość umowy to ok. 2,9 mln zł. Multiconsult ma zrealizować zadanie w ciągu 35 miesięcy.

Zadaniem wykonawcy jest przygotowanie dokumentacji zawierającej wariantowy przebieg obwodnicy Ostrołęki w ciągu drogi krajowej nr 53, wykonanie badań geologicznych oraz raportu o oddziaływaniu przyszłej trasy na środowisko. Wykonawca będzie również odpowiedzialny za złożenie wniosku do Regionalnej Dyrekcji Ochrony środowiska o uzyskanie decyzji środowiskowej.

GDDKiA wskazała, że zgodnie z planowanym harmonogramem budowy obwodnicy Ostrołęki w 2023 r. ma nastąpić ogłoszenie przetargu w systemie "Projektuj i Buduj” i podpisanie umowy z wykonawcą inwestycji, a lata 2025-2027 r. to planowany termin jej realizacji.(PAP)

autor: Łukasz Pawłowski