Badanie "Prawa dziecka z perspektywy dzieci, rodziców i nauczycieli" przeprowadzone przez UNICEF Polska, ABR SESTA i SYNO Polska powstało z okazji 30. rocznicy uchwalenia Konwencji o prawach dziecka. Miało ono na celu sprawdzenie, czy prawa te są przestrzegane w Polsce.

Z raportu wynika, że 75 proc. polskich dzieci czuje się szczęśliwie, 15 proc. ocenia swoje samopoczucie na co dzień jako przeciętne, a co dziesiąte dziecko (10 proc.) twierdzi, że jest nieszczęśliwe. Raport wykazał, że poczucie szczęścia jest zróżnicowane w zależności od wieku dziecka - im młodsze, tym bardziej szczęśliwe.

Jak wyjaśniła PAP Agnieszka Telusiewicz-Pacak z UNICEF Polska, największy wpływ na samopoczucie dzieci, zwłaszcza tych starszych, mają przede wszystkim relacje z przyjaciółmi. Na kolejnym miejscu priorytetów są relacje z rodziną oraz realizacja swojego hobby. "Co ciekawe, rodzice nieco przeceniają swoją rolę - myślą, że to oni są na pierwszym miejscu, a badanie wskazuje, że są to jednak przyjaciele" - zauważyła ekspertka.

"To, co źle wpływa na samopoczucie i czyni dzieci nieszczęśliwymi to głównie kwestie związane ze szkołą - złe relacje z nauczycielami, zbyt duże wymagania stawiane dzieciom oraz złe relacje z rówieśnikami" - mówiła Telusiewicz-Pacak.

Badanie wykazało również, że aż 95 proc. badanych dzieci słyszało o prawach dziecka, najczęściej w szkole. Jednocześnie jedno na troje dzieci w wieku 12-17 lat zadeklarowało, że ich prawa zostały kiedykolwiek złamane. Również co trzeci nauczyciel uważa, że prawa dzieci są łamane przez rodziców. Inną kwestią wskazaną w badaniu była przemoc - co dziesiąte dziecko doświadczyło przemocy fizycznej, co czwarte natomiast - słownej, najczęściej ze strony rówieśników i najbliższych.

Co piąty rodzic uważa, że prawa dziecka utrudniają wychowanie, a ogólną znajomość tychże praw deklaruje połowa badanych rodziców.

Badanie UNICEF wykazało również, że dzieci chciałyby mieć większy wpływ na decyzje podejmowane zarówno w domu - szczególnie jeśli chodzi o podział domowych obowiązków oraz o rodzaj spędzania wolnego czasu, jak i w szkole - tam dzieci chciałyby decydować np. o rodzaju jedzenia w stołówce lub o kwestiach związanych z wycieczkami szkolnymi.

Zdaniem UNICEF Polska są trzy kluczowe elementy pozwalające na kluczowy rozwój dziecka: odpowiednie warunki życia, edukację dobrej jakości i wysoki poziom opieki zdrowotnej, którą obecnie tylko 4 na 10 rodziców ocenia pozytywnie.