Warszawa, 21.11.2019 (ISBnews) - Enea rozmawia z potencjalnymi partnerami w na temat zaangażowania w morską energetykę wiatrową, poinformował prezes Mirosław Kowalik.

"Interesują na fotowoltaika i morska energetyka wiatrowa. Rozmawiamy z potencjalnymi partnerami w sprawie farm wiatrowych na morzu, żeby wziąć w tym procesie udział samodzielnie lub z partnerem - też to pokażemy w strategii. Jednocześnie nie odchodzimy od lądowej energetyki wiatrowej" - powiedział Kowalik podczas konferencji prasowej.

Zaznaczył, że w zaktualizowanej strategii obecne będą przede wszystkim obszary energetyki odnawialnej: fotowoltaika, morska i lądowa energetyka wiatrowa. Możliwe, że spółka uwzględni też biogazownie i kwestie związane z mikroinstalacjami.

Enea planuje zaprezentować aktualizację strategii za kilka tygodni.

Podstawą działania grupy kapitałowej Enea jest wydobycie węgla kamiennego oraz wytwarzanie, dystrybucja i handel energią elektryczną. Sieć dystrybucyjna grupy, zlokalizowana w zachodniej i południowo-zachodniej Polsce, obejmuje 20% powierzchni kraju. Spółka jest notowana na GPW od 2008 r.

(ISBnews)