Warszawa, 22.11.2019 (ISBnews) - Vantage Development oraz Rank Progress złożyły do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) wniosek o zgodę na utworzenie wspólnego przedsiębiorcy, który będzie docelowo realizował projekt deweloperski w Warszawie, podał Urząd.
Wniosek wpłynął 19 listopada. Sprawa jest w toku.
"Rank Progress S.A. oraz Vantage Development S.A. zamierzają utworzyć wspólnego przedsiębiorcę, poprzez zawiązanie spółki celowej w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością lub poprzez nabycie przez Rank Progress S.A. i Vantage Development S.A. udziałów w już istniejącej spółce z ograniczoną odpowiedzialnością od podmiotu zajmującego się działalnością w zakresie sprzedaży spółek" - czytamy w komunikacie.
Celem wspólnego przedsięwzięcia jest utworzenie SPV SZ, która nabyć ma udziały w spółkach operacyjnych realizujących (docelowo) inwestycję, zmierzającą do realizacji projektu deweloperskiego w Warszawie, realizowanego w dwóch etapach: (a) w pierwszym etapie przeprowadzona zostanie inwestycja, polegająca na budowie wielorodzinnego budynku mieszkalnego (z dopuszczeniem lokali użytkowych) oraz (b) w drugim etapie zrealizowana zostanie inwestycja, polegająca na budowie budynku usługowego lub biurowego z lokalami usytuowanymi na parterze budynku. Prawa do nieruchomości, na których zrealizowana ma zostać inwestycja, przysługiwać będą spółkom operacyjnym, podano także.
Vantage Development to firma deweloperska, realizująca projekty w segmencie mieszkaniowym i biurowym. Spółka jest notowana na GPW od 2012 r.
Rank Progress to firma inwestycyjno-deweloperska. Zadebiutowała na rynku głównym GPW w 2010 r.

(ISBnews)