Projekt zmian niektórych ustaw w związku z przeniesieniem środków z otwartych funduszy emerytalnych na indywidualne konta emerytalne został przyjęty przez poprzedni rząd 6 listopada 2019 r.; wówczas wnioskodawcą był minister inwestycji i rozwoju, a obecnie jest nim minister funduszy i polityki regionalnej.

"Potwierdzenie tekstu, którego wnioskodawcą był Minister Inwestycji i Rozwoju, a aktualnie jest Minister Funduszy i Polityki Regionalnej umożliwi rozpoczęcie prac nad ustawą w nowej kadencji parlamentu" - podkreśla MFiPR. Jak zaznaczono, potwierdzany tekst realizuje rozstrzygnięcia Rady Ministrów z 6 listopada 2019 r. "a więc to, że choć projektowana ustawa ma wejść w życie na początku 2020 r., to sam transfer z OFE do IKE dokona się w lipcu 2020 r."

Zgodnie z projektem, po zmianach OFE zostaną przekształcone tak, aby system emerytalny w najbliższych latach był oparty na filarach, na które będą składać się: Indywidualne Konta Emerytalne (IKE) – nowe, dobrowolne, prywatne i kapitałowe; Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS); Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK); Pracownicze Plany Emerytalne (PPE); Indywidualne Konta Zabezpieczenia Emerytalnego (IKZE).

Według projektu ustawa o OFE wejdzie w życie 1 stycznia 2020 roku. Do końca lutego 2020 roku uczestnicy OFE będą mogli zdecydować, czy ich pieniądze trafią na IKE czy też do ZUS. O ile jednak ci, którzy zdecydują się na IKE nie będą musieli nic robić (pieniądze z OFE zostaną przekierowane na IKE automatem), to ci którzy wybiorą ZUS, będę musieli wypełnić deklarację. Niezłożenie deklaracji oznaczać będzie wybór "opcji domyślnej z IKE". Projekt ustawy o OFE dotyczy prawie 16 mln Polaków, a kwota, która ma być przekazana na ich konta to 162 mld zł.

Rząd zajmie się też we wtorek projektami nowelizacji uchwały i rozporządzenia w sprawie szczegółowych warunków, form i trybu "Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa" w zakresie wspierania organów prowadzących szkoły. Głównym celem nowelizacji jest zapewnienie wsparcia finansowego na zakup książek dla wszystkich typów szkół, w których odbywa się kształcenie dzieci i młodzieży.

Związane jest to ze zmianą struktury szkół. Projektowane rozporządzenie przewiduje, że wsparcie finansowe na zakup książek będzie udzielone organom prowadzącym publiczne i niepubliczne szkoły dla dzieci i młodzieży: szkoły podstawowe, branżowe szkoły I stopnia, 4-letnie licea ogólnokształcące, 5-letnie technika oraz szkoły policealne prowadzące kształcenie w formie dziennej, szkoły specjalne przysposabiające do pracy i szkoły artystyczne realizujące kształcenie ogólne.

W projekcie, w stosunku do dotychczas obowiązującego rozporządzenia, uzupełniono katalog ministrów będących organami prowadzącymi szkoły, którzy mogą ubiegać się o udzielenie wsparcia finansowego w odniesieniu do prowadzonych przez siebie szkół. Przewidziano możliwość ubiegania się o wsparcie finansowe dodatkowo przez ministrów: gospodarki morskiej, spraw wewnętrznych oraz obrony narodowej.

Rząd zajmie się we wtorek projektem zmieniającym uchwałę ws. ustanowienia Programu zapobieżenia negatywnym skutkom deficytu pilotów w Śmigłowcowej Służbie Ratownictwa Medycznego (HEMS) oraz modernizacji samolotowego zespołu transportowego w Lotniczym Pogotowiu Ratunkowym w Warszawie. (PAP)

Autorka: Mateusz Roszak, Aneta Oksiuta, Danuta Starzyńska-Rosiecka, Katarzyna Lechowicz-Dyl