Airway Medix miał 0,2 mln zł straty netto w III kw. 2019 r.


Warszawa, 25.11.2019 (ISBnews) - Airway Medix odnotował 0,2 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2019 r. wobec 2,12 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 0,04 mln zł w III kw. 2019 r. wobec 0,61 mln zł rok wcześniej.

W I-III kw. 2019 r. spółka miała 0,9 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 2,9 mln zł straty rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 0,15 mln zł w porównaniu z 0,85 mln zł rok wcześniej.
"Zgodnie z wcześniejszymi deklaracjami zarządu, jednostka dominująca planuje w kolejnych miesiącach sfinalizowanie transakcji jednej lub wielu z rozwijanych technologii. W dniach 9-12 listopada portfolio spółki zaprezentowane zostało na kongresie American Association Respiratory Care (AARC). Spółka odbyła tam szereg wcześniej zaplanowanych spotkań z przedstawicielami branży prezentując postępy prac dla poszczególnych produktów. Produkty wzbudziły bardzo wysokie zainteresowanie. Rozmowy w zakresie potencjalnej współpracy są kontynuowane. W związku z powyższym, zarząd jednostki dominującej szacuje, że, niezależnie od terminu zawarcia umów sprzedaży poszczególnych produktów i uzyskania wpływów z takiej transakcji, wpływy z pozyskanego finansowania dłużnego lub wpływy ze spłaty zobowiązań Adiuvo Investments S.A. względem Grupy zapewnią środki pieniężne niezbędne do funkcjonowania Grupy co najmniej przez okres kolejnych 12 miesięcy od daty niniejszego sprawozdania" - czytamy w raporcie.
W ujęciu jednostkowym zysk netto w I-III kw. 2019 r. wyniósł 0,1 mln zł wobec 2,39 mln zł straty rok wcześniej.
Airway Medix z grupy kapitałowej Adiuvo Investments, koncentruje się na pracach badawczo-rozwojowych i komercjalizacji nowatorskich urządzeń do jednorazowego stosowania u pacjentów wentylowanych mechanicznie na oddziałach intensywnej opieki medycznej (OIOM), a także u pacjentów z zagrożeniem życia i na oddziałach anestezjologicznych. Spółka jest notowana na GPW w Warszawie od grudnia 2014 r.
(ISBnews)