"Puls Biznesu" podał, że w Polsce w 2018 r. żyło ponad 6,8 mln emerytów. "To niemal o połowę więcej niż na początku XXI wieku. Do tego nieco ponad 1 mln rencistów, czyli ludzi formalnie niezdolnych do pracy. Kolejne 1,36 mln stanowiły osoby pobierające renty rodzinne. Łącznie to prawie 9,2 mln ludzi" - zwrócono uwagę.

Dodano, że "przez poprzednie 20 lat liczebność tej populacji utrzymywała się na względnie stałym poziomie". "Rosnąca liczba emerytów rekompensowała malejącą liczbę rencistów po tym, jak reformy z roku 1999 ukróciły (ale nie wyeliminowały) proceder +lewych+ zaświadczeń lekarskich uprawniających do dożywotnich poborów z ZUS" - napisano.

Wskazano, że "liczbę pobierających świadczenia emerytalno-rentowe warto zestawić z liczbą pracujących - i siłą rzeczy opłacających z tego tytułu +składki+ finansujące wypłaty dla obecnych seniorów". "Puls Biznesu" podał, że według badania BAEL w II kwartale 2019 r. populacja pracujących liczyła niespełna 16,5 mln osób. "Nawet jeśli doliczymy około 1 mln imigrantów pracujących w Polsce i w większości nieuwzględnionych w tym badaniu, to na każdego emeryta i rencistę przypada 1,9 pracującego. A gdyby uwzględnić tylko pracujących w sektorze prywatnym, relacja ta obniżyłaby się do około 1,4" - podkreślono.

Gazeta informuje także, że "co piąta osoba pobierająca emeryturę nie miała ukończonych 65 lat". "W tej grupie ponad 121 tys. emerytów nie miało nawet 55 lat, a kolejne 145,7 tys. pobierało emerytury, choć nie obchodziło jeszcze 60. urodzin" - zaznaczono.

"Z tablic dalszego trwania życia wynika, że 60-latek ma przed sobą średnio 19 lat życia, a 60-latka ponad 24 lata. Zatem kobiety przechodzące na emeryturę przed 60. rokiem życia nierzadko będą pobierać emeryturę dłużej, niż wynosił ich okres aktywności zawodowej" - dodano.

>>> Polecamy: Gdzie są pieniądze z rozszerzonego 500 plus? Stymulacji fiskalnej nie widać