The Dust pozyskał 1,8 mln zł brutto dzięki emisji 225 tys. akcji serii E


Warszawa, 27.11.2019 (ISBnews) - The Dust zawarł z trzema inwestorami umowy objęcia przez tych inwestorów łącznie 225 000 akcji serii E, podała spółka. Cena emisyjna za 1 akcję wynosiła 8 zł, co oznacza pozyskanie przez spółkę środków pieniężnych w wysokości 1,8 mln zł (kwota brutto, która zostanie pomniejszona o koszty emisji).
Objęcie przedmiotowych akcji nastąpi za wkłady pieniężne (przelewy bankowe), podano.
12 listopada br. akcjonariusze The Dust podjęli decyzję o emisji do 225 tys. akcji zwykłych na okaziciela serii E, o wartości nominalnej 0,1 zł każda i cenie emisyjnej wysokości 8 zł za akcję, w drodze subskrybcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy.
The Dust specjalizuje się w produkcji gier na urządzenia mobilne w dwóch modelach gry reklamowe na zlecenie (tzw. advergaming) oraz gry własne dystrybuowane w modelu F2P (free-to-play). Spółka jest notowana na rynku NewConnect od kwietnia 2018 r.
(ISBnews)