Warszawa, 28.11.2019 (ISBnews) - Rank Progress odnotował 17,98 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2019 r. wobec 4,93 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 33,42 mln zł wobec 8,28 mln zł straty rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 61,29 mln zł w III kw. 2019 r. wobec 13,2 mln zł rok wcześniej.

"Znaczący wzrost przychodów wynikał z zawartej w lipcu 2019 roku transakcji sprzedaży nieruchomości gruntowej we Wrocławiu pod budowę osiedla mieszkaniowego Port Popowice. Transakcja ta zapewniła 49,3 mln zł przychodów ze sprzedaży, istotne były również przychody z tytułu najmu powierzchni handlowych w obiektach należących do Grupy, które wyniosły 37,4 mln zł. Na koniec III kwartału 2019 roku portfolio funkcjonujących obiektów składało się z sześciu obiektów handlowych (Legnica, Jelenia Góra, Chojnice, Grudziądz, Oleśnica, Krosno) o łącznej powierzchni najmu 73,1 tys. m2 i wartości godziwej 506,5 mln zł" - czytamy w sprawozdaniu zarządu.

W trzecim kwartale Grupa wygenerowała 16,9 mln zł zysku na sprzedaży wobec 3,8 mln zł zysku na sprzedaży w analogicznych okresie roku poprzedniego. Wzrost zysku był wynikiem znacząco wyższych przychodów, przy jednoczesnym utrzymaniu kosztów działalności operacyjnej (bez wartości sprzedanych towarów) na niezmienionym poziomie. Rentowność na sprzedaży w trzecim kwartale wyniosła 27,1%, wobec 26,4% w analogicznym okresie roku poprzedniego. Narastająco po trzech kwartałach zysk na sprzedaży wyniósł 23,2 mln zł wobec 13,9 mln zł po trzech kwartałach roku poprzedniego, podano także.

W I-III kw. 2019 r. spółka miała 7,34 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 19,09 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 91,11 mln zł w porównaniu z 63,3 mln zł rok wcześniej.

"Po trzech kwartałach Grupa zanotowała zysk na działalności operacyjnej w wysokości 34,9 mln zł wobec zysku 33,9 mln zł w analogicznym okresie roku ubiegłego. Na zysk na działalności operacyjnej złożyły się przede wszystkim zysk na sprzedaży 23,2 mln zł oraz wynik na nieruchomościach 10,3 mln zł. Na wynik na nieruchomościach złożyły się różnice kursowe w kwocie +8,5 mln zł, przeszacowania do wartości godziwej w kwocie +2,9 mln zł oraz pozostałe elementy w kwocie -1,1 mln zł" - czytamy także.

Spółka podała, że w najbliższym kwartale planowane są prace przygotowawcze przy projektach handlowych w Olsztynie, Terespolu, Skarżysku- Kamiennej i Warszawie. Alternatywnie dla nieruchomości w Skarżysku-Kamiennej analizowana jest również sprzedaż całego gruntu. Dodatkowo prowadzone będą prace przygotowawcze i budowlane przy projekcie mieszkaniowym we Wrocławiu.

"Aby obniżyć zadłużenie grupy oraz zapewnić finansowanie tych inwestycji emitent prowadzi proces sprzedaży części obiektów handlowych i nieruchomości gruntowych. Zarząd nie jest w stanie w tej chwili ocenić, kiedy finalnie dojdzie do poszczególnych transakcji sprzedaży. Potencjalni kupujący są na różnych etapach procedowania. Oprócz funkcjonujących obiektów, grupa posiada bank ziemi o powierzchni 59,5 ha i wartości rynkowej 201,0 mln zł z przeznaczeniem na sprzedaż lub realizację kolejnych projektów inwestycyjnych" - podsumowano.

W ujęciu jednostkowym strata netto w I-III kw. 2019 r. wyniosła 3,58 mln zł wobec 1,32 mln zł straty rok wcześniej.

Rank Progress to firma inwestycyjno-deweloperska. Zadebiutowała na rynku głównym GPW w 2010 r.

(ISBnews)