Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) oddział w Szczecinie dokonała wyboru ofert najkorzystniejszych w przetargach na zaprojektowanie i budowę 3 odcinków drogi S11 Koszalin-Bobolice o łącznej długości 47,7 km.

Na pierwszy odcinek szczecińska GDDKA wybrała ofertę Budimeksu jako najkorzystniejszą w postępowaniu przetargowym pn. "Zaprojektowanie i budowa drogi S11 Koszalin - Szczecinek, odc. w. Koszalin Zachód (bez węzła) - w. Bobolice. Odcinek 1 węzeł Koszalin Zachód - węzeł Zegrze Pomorskie (z węzłem).

"Wartość oferty: 471 398 000 zł netto. Termin rozpoczęcia robót: dzień zawarcia umowy z wykonawcą. Termin zakończenia robót: 36 miesięcy od daty zawarcia umowy" - czytamy w komunikacie.

Reklama

Okres gwarancji dla głównych robót wyniesie od 5 do 10 lat, a okres rękojmi: 60 miesięcy, podano także.

Najkorzystniejszą ofertę na drugi odcinek, węzeł Zegrze Pomorskie (bez węzła) - węzeł Koszalin Południe (z węzłem), miał Mostostal Warszawa. Wartość umowy to 478,3 mln zł brutto.

"Oferta złożona przez Mostostal Warszawa obejmuje: wartość umowy: 478,30 mln zł brutto; termin realizacji: 36 miesięcy; do czasu realizacji robót nie wlicza się okresów zimowych (tj. od 15 grudnia do 15 marca), do czasu objętego projektowaniem wlicza się okresy zimowe (tj. od 15 grudnia do 15 marca)" - czytamy w komunikacie.

Natomiast oferta konsorcjum firm z grupy Mirbud została wybrana przez GDDKiA jako najkorzystniejsza w postępowaniu na odcinek 3 drogi S11 Koszalin - Szczecinek - węzeł Koszalin Południe (bez węzła) - w. Bobolice (z węzłem). Wartość umowy to 450 mln zł brutto.

Ofertę złożyło konsorcjum w składzie: Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Kobylarnia - spółka z Grupy Mirbud (lider konsorcjum) oraz Mirbud (partner konsorcjum), poinformowano. "Oferta złożona przez konsorcjum spełniła wszystkie wymagania określone przez zamawiającego (Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Szczecinie) i uzyskała najwyższą liczbę punktów. Wartość Oferty: 450 000 000 zł brutto" - czytamy w komunikacie.

Budimex jest notowany na warszawskiej giełdzie od 1995 r. Jego inwestorem strategicznym jest hiszpańska firma Ferrovial. W 2018 r. miał 7,38 mld zł skonsolidowanych przychodów.

Mostostal Warszawa jest aktywny we wszystkich podstawowych sektorach branży budowlanej, a zakres usług obejmuje generalne wykonawstwo inwestycji oraz realizację projektów "pod klucz" dla partnerów krajowych i zagranicznych. Spółka debiutowała na GPW w 1993 r. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1,01 mld zł w 2018 r.

Mirbud działa przede wszystkim jako generalny wykonawca lub generalny realizator we wszystkich segmentach budownictwa. Od 2008 r. spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1,14 mld zł w 2018 r.

>>> Czytaj też: Pirat drogowy zapłaci fortunę. Mandaty pójdą w górę