Jak czytamy w informacji, Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie i Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. podpisały w piątek umowę na doradztwo z firmą CBRE. Doradztwo - jak czytamy - "będzie obejmowało przeprowadzenie tzw. due diligence i wycenę nieruchomości Centrum Giełdowe oraz spółki Centrum Giełdowe S.A., analizę stanu technicznego nieruchomości Centrum Giełdowe oraz analizę optymalnych wariantów korzystania przez GPW i KDPW z nieruchomości biurowych".

Poinformowano, że jest to związane "z podpisaniem listu intencyjnego z Centrum Bankowo - Finansowym "Nowy Świat" Spółką Akcyjną ("CBF") i Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. ("KDPW") w celu podjęcia rozmów i negocjacji mających na celu wypracowanie szczegółowego rozwiązania skutkującego ewentualnym wyjściem z akcjonariatu Centrum Giełdowego SA ("CG SA") spółki CBF lub przejęciem przez GPW i KDPW praw do nieruchomości Centrum Giełdowe ("CG")".

Jak zaznaczono, spółka będzie informować o kolejnych krokach związanych z przebiegiem procesu w odrębnych raportach bieżących.(PAP)