Warszawa, 29.11.2019 (ISBnews) - PlayWay odnotował 28,25 mln zł skonsolidowanego zysku netto z działalności kontynuowanej w III kw. 2019 r. wobec 8,61 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Zysk przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej wyniósł 26,21 mln zł w III kw. wobec 6,89 mln zł zysku rok wcześniej. 

Zysk operacyjny wyniósł 25,97 mln zł wobec 11,82 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 33,58 mln zł w III kw. 2019 r. wobec 20,8 mln zł rok wcześniej.

W I-III kw. 2019 r. spółka miała 61,49 mln zł skonsolidowanego zysku netto z działalności kontynuowanej w porównaniu z 43,27 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 81,32 mln zł w porównaniu z 55,06 mln zł rok wcześniej. Zysk netto przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej wyniósł w I-III kw. wyniósł 54,35 mln zł wobec 37,24 mln zł zysku rok wcześniej. 

"W okresie III kwartałów 2019 roku Grupa prowadziła intensywne działania marketingowe na rzecz gier PC: Car Mechanic Simulator 2018, Thief Simulator, UBOAT oraz Car Mechanic Simulator na konsole Playstation 4 i Xbox One czego efektem było utrzymanie, przez ten okres, wysokiej sprzedaży ww. tytułów. W trzecim kwartale ukazały się dodatki do gry Car Mechanic Simulator 2018 na konsole Playstation 4 i Xbox One, które znacząco powiększyły wpływy z konsol. Zespoły z Grupy skupiały się na finalnych etapach produkcji oczekiwanych gier, w tym : House Flipper i Gold Rush na konsole Playstation 4 i Xbox One, Tank Mechanic i Junkyard Simulator na PC oraz House Flipper oraz CMS19 na urządzenia mobilne. Liczne podmioty z Grupy pozyskały nowych inwestorów, a co za tym idzie nowe środki do tworzenia większej ilości gier. Zdaniem Zarządu nowi inwestorzy działają bardzo motywująco na zespoły, które przyspieszają swoje działania. Kontynuowane były również prace w zakresie badań potencjału nowych produkcji, oraz wspieranie budowy Steam Wishlist wielu nadchodzących gier z Grupy. Zarząd liczy na pozytywny wpływ Steam Wishlist na sprzedaż gier na platformie Steam (...)" - czytamy w raporcie. 

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I-III kw. 2019 r. wyniósł 44,26 mln zł wobec 10,38 mln zł zysku rok wcześniej.

PlayWay, który w 2016 roku zadebiutował na rynku głównym GPW, to inkubator zespołów deweloperskich, które tworzą gry komputerowe i mobilne w oparciu o pomysły własne oraz pomysły opracowane w centrali spółki.

(ISBnews)