Warszawa, 02.12.2019 (ISBnews) - 4fun Media odnotowało 1,17 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2019 r. wobec 0,73 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Strata operacyjna wyniosła 1,24 mln zł wobec 1,53 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 12,93 mln zł w III kw. 2019 r. wobec 12,86 mln zł rok wcześniej.

W I-III kw. 2019 r. spółka miała 2,46 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 5,19 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 39,73 mln zł w porównaniu z 39,3 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I-III kw. 2019 r. wyniósł 1,35 mln zł wobec 1,8 mln zł zysku rok wcześniej.
Grupa 4Fun Media jest firmą działającą na rynku telewizyjnym i mediów cyfrowych ze szczególnym uwzględnieniem rynku telewizji tematycznych. 4Fun Media jest interaktywną platformą telewizyjną, dystrybuującą treści wideo poprzez telewizję, telefonię komórkową, platformy IPTV, internet oraz autorskie rozwiązania typu second screen (aplikacja 4Fun App). Do grupy kapitałowej 4fun Media należą tematyczne kanały telewizyjne 4Fun.tv, 4Fun Dance oraz Gold Hits, spółka Program - dystrybutor tematycznych programów telewizyjnych i treści multimedialnych w różnych formatach, pierwsza hybrydowa agencja reklamowa w Polsce - Bridge 2 Fun oraz największa sieć Digital Signage w Polsce - Screen Network. Skonsolidowane przychody wyniosły 60,93 mln zł w 2018 r.
(ISBnews)