To znakomite wieści dla gospodarki Państwa Środka, która za dekadę będzie miała ogromną bazę zdolnych pracowników – to wnioski z badania PISA, które objęło 15-letnie dzieci.

Pod względem umiejętności czytelniczych 10 proc. chińskich dzieci z najgorszymi wynikami badań wypadło lepiej niż średnia dla całej badanej grupy. Badani z czterech prowincji (Pekin, Szanghaj, Jiangsu i Zhejiang) wypadli lepiej od konkurencji w zakresie matematyki i nauk ścisłych, nawet w przypadku dzieci z gospodarstw domowych, w których dochody były znacznie poniżej standardów dla innych państw członkowskich.

Badanie PISA, w którym wzięło udział 600 tys. dzieci z 79 krajów podkreśla wagę trudności w podnoszeniu jakości edukacji, szczególnie w przypadku państw OECD, w których wydatki na uczniów szkół podstawowych i średnich wzrosły w ciągu dekady o 15 proc. Wiele krajów OECD nie zanotowało poprawy w badaniu PISA od 2000 roku.

Badanie pokazuje także, że ogromny wpływ na wyniki uczniów ma ich społeczno-ekonomiczne pochodzenie. Nawet w krajach, w których wydatki na edukację są wysokie, problem wewnętrznego jakościowego rozwarstwienia systemów jest wyraźny. Warto podkreślić, że w zakresie czytania dysproporcje te są głębsze w europejskich krajach niż w innych częściach świata.

>>> Polecamy: Trwa boom na komercyjne badania DNA. Czy można ufać ich wynikom?