- Jako NBP przyglądamy się procesom dotyczącym rozwój technologicznego w sektorze finansowym. Analizujemy szanse i ryzyka, ale przede wszystkim interesuje nas to, w jaki sposób ta rewolucja technologiczna wpłynie na strukturę sektora bankowego i w jaki sposób będzie determinowała jego stabilność. To jest nasze główne zadanie – mówi Teresa Czerwińska w rozmowie z DGP.

Była minister finansów podkreśla, że ten rynek rozwija się bardzo dynamicznie. - Jeśli spojrzymy chociażby na badanie polskiego sektora banków komercyjnych, które przeprowadziliśmy wspólnie z KNF, widzimy, że nakłady na rozwiązania technologiczne, innowacje i startupowe rozwiązania kupowane od fintechów rosną w tempie ok. 20 proc. rocznie, zwłaszcza w ostatnich 2-3 latach. Inwestują przede wszystkim banki duże i najbardziej rentowne. Wśród 26 banków komercyjnych, które łącznie mają ponad 90 proc. aktywów sektora bankowego, mamy liderów cyfrowych. To jest 5-8 banków, które inwestują najwięcej i przygotowują się do skoku technologicznego, czyli nabierają masy krytycznej, żeby wdrożyć pewne przełomowe rozwiązania – korzystać z usług chmurowych czy technologii blockchainowych.

Zdaniem Czerwińskiej, odpowiedzią na część ryzyk związanych z rozwojem technologii w sektorze finansowym będzie chmura krajowa. – Chmura krajowa będzie czymś realnym, co będzie zarządzane, kontrolowane i nadzorowane w Polsce. To nasza legislacja będzie obowiązywała, jeśli chodzi o tego typu rozwiązania, a to jest bardzo ważne – mówi nasza rozmówczyni.

Więcej w rozmowie wideo poniżej: