Warszawa, 06.12.2019 (ISBnews) - Monitoring Urzędu Regulacji Energetyki (URE) wykazał, że w październiku 2019 r. zmiany sprzedawcy energii elektrycznej dokonało 4 250 gospodarstw domowych i 365 odbiorców przemysłowych, podał URE.
"Liczba zmian sprzedawcy przez odbiorców z grupy taryfowej A,B,C w październiku 2019 r. wyniosła 365, natomiast w grupie taryfowej G w tym samym miesiącu przeprowadzono 4 250 zmian sprzedawcy" - czytamy w komunikacie.
Liczba gospodarstw domowych, które zmieniły sprzedawcę od początku prowadzenia monitoringu, tzn. od grudnia 2007 r. wg stanu na koniec października 2019 r. wynosiła 649 440, co oznacza wzrost od początku 2019 roku o 44 828.
Łączna liczba odbiorców przemysłowych, którzy zmienili sprzedawcę energii według stanu na koniec października 2019 r. wyniosła 209 780, a więc zwiększyła się od początku tego roku o 8 775.
(ISBnews)