Warszawa, 09.12.2019 (ISBnews) - Fitch Ratings potwierdził międzynarodowe długoterminowe ratingi Małopolski dla zadłużenia w walucie zagranicznej oraz krajowej A-, podała agencja. Perspektywa ratingów jest stabilna.
"Potwierdzenie ratingów odzwierciedla niezmienioną opinię Fitch, że wyniki operacyjne Małopolski pozostaną mocne w średnim okresie, co zapewni mocne wskaźniki obsługi długu, pomimo prognozowanego umiarkowanego wzrostu zadłużenia w związku z realizacją zakrojonego na szeroką skalę programu inwestycyjnego. Fitch ocenia Samodzielny Profil Kredytowy Województwa (Standalone Credit Profile; SCP) na poziomie a" - czytamy w komunikacie.
Fitch ocenia profil ryzyka Małopolski jako "średni", podobnie jak innych ocenianych polskich województw. Na ocenę tą składają się dwa czynniki ryzyka z oceną "mocną", trzy z oceną "średnią" oraz jeden oceniany jako "słaby".
"Ratingi Małopolski zmienią się wraz ze zmianą ratingów Polski, co wynika z ograniczenia IDR Województwa tymi ostatnimi. Ratingi Województwa mogą zostać obniżone także w sytuacji gdy Samodzielny Profil Kredytowy (SCP) Województwa ulegnie pogorszeniu o dwa stopnie, co mogłoby mieć miejsce w sytuacji zdecydowanego osłabienia się wskaźników zadłużenia, tj. gdy w scenariuszu ratingowym Fitch wskaźnik spłaty zadłużenia pogorszy się do ponad 9 lat czemu towarzyszyć będzie wzrost zadłużenia ponad 100% dochodów operacyjnych, a wskaźnik obsługi zadłużenia spadnie poniżej 1,2 raza" - czytamy także.
(ISBnews)