Warszawa, 10.12.2019 (ISBnews) - Pekao Leasing - spółka leasingowa z grupy kapitałowej Banku Pekao - podpisała umowę z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym (EBI) i pozyskała 100 mln euro na finansowanie inwestycji małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP), które posłuży m.in. poprawie efektywności energetycznej i rozwojowi OZE, podała spółka.
"To już szósta umowa kredytowa podpisana przez Pekao Leasing i EBI. Współpraca obu instytucji sięga 2005 roku, a wartość zawartych dotychczas umów kredytowych zbliża się do 0,5 mld euro. Kredyt zabezpieczony będzie gwarancją Banku Pekao" - czytamy w komunikacie.
Środki z EBI mogą być przeznaczone przez przedsiębiorstwa na finansowanie inwestycji w środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne, jak np. wydatki na badania i rozwój. Całkowity koszt przedsięwzięcia nie powinien przekraczać 25 mln euro, a wsparcie EBI sięgnąć może 12,5 mln euro.
"Szczególny nacisk kładziemy na wsparcie przedsięwzięć proekologicznych. Znacząca część nowych środków z EBI trafi na inwestycje w odnawialne źródła energii oraz zapewniające oszczędność energii. Nowa umowa z EBI pozwala nam przy tym kolejny raz zaproponować małym i średnim firmom preferencyjne warunki finansowania" - powiedziała wiceprezes Banku Pekao odpowiedzialna za pion MŚP Magdalena Zmitrowicz, cytowana w komunikacie.
Bartosz Węsierski, członek zarządu Pekao Leasing odpowiadający za obszar finansów, operacji i IT, zwrócił uwagę, że w ramach nowej umowy Pekao Leasing przeznaczy co najmniej 20% kwoty kredytu z EBI na atrakcyjne finansowanie udzielane przedsiębiorstwom zarządzanym przez kobiety lub należące do kobiet.
"Ponownie dajemy pozytywny impuls dla rozwoju polskiej gospodarki, wspierając mandat EBI w zakresie rozwoju przedsiębiorczości kobiet oraz ochrony środowiska. Doceniamy zwłaszcza znaczenie zielonej energetyki, a jej finansowanie to coraz istotniejsza część naszego kredytowego portfela" - dodał wiceprezes Banku Pekao odpowiedzialny za bankowość korporacyjną Tomasz Styczyński, cytowany w komunikacie.
Bank Pekao jest częścią grupy PZU - największej grupy finansowej w Europie Środkowo-Wschodniej. Od 1998 roku bank obecny jest na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie - notowany w ramach indeksu WIG20, należy do grona pięciu największych spółek polskiej giełdy.
(ISBnews)