Warszawa, 11.12.2019 (ISBnews) - PGE Polska Grupa Energetyczna ostatecznie zakontraktowała 5 070 MW obowiązku mocowego w aukcji głównej na rok 2024 po wstępnej cenie zamknięcia 259,87 zł/kW/rok, podała spółka. Łączny zakontraktowany przez jednostki należące do grupy wolumen obowiązków na 2024 r., z uwzględnieniem kontraktów wieloletnich zawartych w aukcji na 2021 r. wynosi 9 713 MW.
"Zarząd PGE informuje, że ostatecznie zakontraktowane zostało łącznie 5 070 MW obowiązku mocowego dla jednostek należących do grupy PGE, w tym:
- 1 335 MW dla jednostek nowych (z umową mocową na 17 lat)
- 3 695 MW dla jednostek modernizowanych (w tym 3 330 MW z umową mocową na 5 lat oraz 365 MW z umową mocową na 7 lat)
- 40 MW dla niepotwierdzonej jednostki redukcji zapotrzebowania (z umową mocową na 1 rok)" - czytamy w komunikacie.
10 grudnia 2019 r. PSE podała do publicznej wiadomości wstępne wyniki aukcji głównej rynku mocy na rok 2024, w tym cenę zamknięcia aukcji mocy, która wynosi 259,87 zł/kW/rok. Cena obowiązku mocowego dla wieloletnich umów mocowych podlegać będzie corocznej waloryzacji średniorocznym wskaźnikiem cen towarów i usług konsumpcyjnych, przypomina PGE.
"Podana cena zamknięcia aukcji nie jest ostatecznym wynikiem aukcji mocy. Ostateczne wyniki aukcji mocy ogłasza Prezes URE w Biuletynie Informacji Publicznej na swojej stronie internetowej, w pierwszym dniu roboczym następującym po 21. dniu od dnia zakończenia aukcji mocy. Do tego czasu wszystkie umowy sprzedaży obowiązków mocowych są warunkowe. PGE zaktualizuje niniejszy raport jedynie w przypadku, gdy ostateczne wyniki aukcji mocy będą istotnie różnić się od wyników wstępnych" - czytamy także.
Grupa PGE wytwarza 43% produkcji energii elektrycznej (w tym segment Energetyki Konwencjonalnej ok. 42%) w Polsce oraz 25% ciepła z kogeneracji. Dodatkowo, 9% krajowej energii odnawialnej pochodzi z jej instalacji. Linie dystrybucyjne GK PGE obejmują ok. 40% powierzchni Polski i dostarczają energię elektryczną do 5,4 mln odbiorców końcowych, czyli 25% klientów w kraju. Na rynku detalicznym ma 5,3 mln klientów, stanowiących ok. 30% odbiorców końcowych w Polsce. Spółka jest notowana na GPW od 2009 r.
(ISBnews)