ZE PAK dokona przedterminowej spłaty kredytu konsorcjalnego w kwocie 1,2 mld zł


Warszawa, 11.12.2019 (ISBnews) - Zespół Elektrowni Pątnów - Adamów - Konin (ZE PAK) poinformował banki finansujące o zamiarze dokonania całkowitej, przedterminowej spłaty kredytu konsorcjalnego w kwocie 1,2 mld zł, podała spółka.
"Oznacza to spłatę wszystkich zobowiązań finansowych wynikających z ww. umowy kredytowej, jak również w konsekwencji zdjęcie z majątku ZE PAK S.A. hipotek, zastawów oraz innych zabezpieczeń" - czytamy w komunikacie.
Przez cały okres obowiązywania umowy kredytowej spółka regulowała swoje zadłużenie zgodnie z harmonogramem, dotrzymywała wymaganych poziomów wskaźników bankowych, a także wypełniała pozostałe restrykcyjne kowenanty wynikające z umowy kredytowej, podkreślono.
"Uwolnienie aktywów spółki otwiera jej drogę do realizacji kolejnych etapów projektów grupy kapitałowej ZE PAK w zakresie inwestycji w produkcję energii z OZE, będących znaczący elementem transformacji energetycznej regionu Wielkopolski Wschodniej oraz założeń Programu Czysta Polska" - czytamy dalej.
13 marca 2014 r. ZE PAK podpisał z konsorcjum banków w składzie: Bank Gospodarstwa Krajowego, mBank, Bank Millennium, Bank Polska Kasa Opieki i PKO Bank Polski umowę kredytu o łącznej wartości 1,2 mld zł.
Grupa ZE PAK, w której Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin jest spółką dominującą, prowadzi działalność obejmującą wydobycie węgla brunatnego, jak również wytwarzanie oraz sprzedaż energii elektrycznej i ciepła. Spółka jest notowana na GPW od 2012 r.
(ISBnews)