Warszawa, 12.12.2019 (ISBnews) - Fitch Ratings podniósł rating Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa (PGNiG) do BBB wobec BBB- wcześniej, z perspektywą stabilną. O pozytywnej decyzji agencji Fitch Ratings zadecydowały m.in. działania PGNiG na rzecz dywersyfikacji źródeł i kierunków importu gazu oraz rozwój własnego wydobycia węglowodorów, podała spółka.
"Skuteczna i konsekwentna realizacja strategii PGNiG znalazła swoje potwierdzenie w decyzji Agencji Fitch o podwyższeniu ratingu Spółki. Agencja uwzględniła zrealizowane przez nas działania, które doprowadziły do dywersyfikacji kierunków dostaw gazu, co w konsekwencji umożliwiło podjęcie decyzji o nieprzedłużaniu kontraktu jamalskiego. Jesteśmy zadowoleni, że jako Grupa o dużym udziale segmentu wydobywczego w generowanych wynikach, otrzymaliśmy rating na poziomie spółek działających w bardziej regulowanych sektorach. Jest to kolejny silny sygnał umacniający naszą pozycję jako wiarygodnego partnera biznesowego" - powiedział prezes PGNiG Piotr Woźniak, cytowany w komunikacie.
W uzasadnieniu decyzji o podwyższeniu ratingu z BBB- do BBB, Fitch zaznaczył, że postępy w dywersyfikacji portfela importowego gazu zapewnią PGNiG większą elastyczność biznesową i ograniczą negatywne skutki wysokich kosztów importu gazu. Agencja wskazała na nierynkową formułę cenową kontraktu jamalskiego jako jeden z powodów słabszych wyników spółki w segmencie Obrót i Magazynowanie w latach 2017-2019. Już zrealizowane i planowane działania na rzecz dywersyfikacji, w tym decyzja o nieprzedłużaniu kontraktu jamalskiego, o której PGNiG zawiadomiło Gazprom 15 listopada 2019 roku, powinny w kolejnych latach doprowadzić do poprawy wyników finansowych spółki, podano także.
Fitch podkreślił również korzyści, jakie PGNiG odnosi dzięki poszukiwaniu i wydobyciu węglowodorów. Zdaniem agencji, własne wydobycie pozwala spółce nie tylko zwiększyć bezpieczeństwo dostaw, ale także ograniczyć ogólne koszty pozyskania gazu spowodowane wysoką ceną importu paliwa. Ponadto, zmienność wyników w segmentach wydobywczym i obrotu jest ograniczana dzięki stabilności segmentów regulowanych, takich jak dystrybucja gazu i wytwarzanie ciepła.
"Agencja Fitch pozytywnie ocenia pionową integrację działalności grupy kapitałowej PGNiG na rynku gazu oraz jej zdolność do realizowania zamierzeń inwestycyjnych. Podstawą naszej stabilności finansowej jest odpowiednie połączenie w ramach Grupy segmentów regulowanych z działalnością segmentów wydobywczego i obrotu. Silna pozycja finansowa, dostępne źródła finansowania i odpowiednia elastyczność działalności są ważnymi argumentami za podniesieniem oceny wiarygodności kredytowej" - powiedział wiceprezes ds. finansowych Michał Pietrzyk, cytowany w komunikacie.
PGNiG jest obecne na warszawskiej giełdzie od 2005 r. Grupa zajmuje się wydobyciem gazu ziemnego i ropy naftowej w kraju, importem gazu ziemnego do Polski, magazynowaniem gazu w podziemnych magazynach gazu, dystrybucją paliw gazowych, a także zagospodarowaniem złóż gazu ziemnego i ropy naftowej w kraju i za granicą oraz świadczeniem usług geologicznych, geofizycznych i poszukiwawczych w Polsce i za granicą. Skonsolidowane przychody wyniosły 41,2 mld zł w 2018 r.
(ISBnews)