Jak powiedział PAP we wtorek skarbnik województwa Marek Miesztalski, budżet województwa na rok 2020 jest z kilku powodów historyczny. "Przede wszystkim jest historyczny, bo jest duży jak na województwo, ale również z tego względu, że dużo pieniędzy zostało przeznaczonych na inwestycje, jest więc prorozwojowy" – ocenił. "Ale jest historyczny również dlatego, że udało nam się zmieścić w tym budżecie ponad 100 mln zł pomocy rozwojowej dla innych samorządów, powiatów i gmin z naszego województwa" – zaznaczył Miesztalski.

Marszałek województwa mazowieckiego Adam Struzik (PSL) podkreślił, że budżet na 2020 rok potwierdza, iż sytuacja finansowa Mazowsza jest stabilna. "To będzie najlepszy budżet w 21-letniej historii województwa mazowieckiego" – uznał.

Wskazał, że na 2020 rok zaplanowano m.in. dokapitalizowanie spółki port lotniczy Warszawa-Modlin. "Chcemy na ten cel przeznaczyć 50 mln i kolejnych ponad 5,7 mln zł na modernizację istniejącej już infrastruktury i budowę nowej" – zaznaczył. "Chcemy wspierać rozwój tego lotniska. Niestety, aby mogło ono wykorzystać w pełni swój potencjał, potrzebne są inwestycje. A te skutecznie są blokowane przez państwowego udziałowca, spółkę PPL. Jeśli zajdzie taka potrzeba, jesteśmy również przygotowani na ewentualne odkupienie udziałów" – zapowiedział marszałek.

Podczas dyskusji nad budżetem Krzysztof Strzałkowski podkreślił w imieniu klubu radnych KO, że w projekcie budżetu są kontynuowane programy wsparcia rozwoju infrastruktury sportowej, doposażania szkół, a także wsparcia in vitro. Zaznaczył, że w uchwale zostały uwzględnione poprawki komisji zdrowia dotyczące m.in. szczepień dla dzieci przeciwko wirusowi HPV.

Radny Jakub Kowalski (PiS) wskazywał z kolei na dług województwa mazowieckiego. Jego zdaniem, zarząd województwa prowadzi bezrefleksyjnie politykę zadłużania Mazowsza, nie próbując w żaden sposób redukować długu. Zapowiedział, że klub PiS nie poprze uchwały budżetowej na rok 2020.

Do zarzutów dotyczących zadłużenia Mazowsza odniósł się skarbnik województwa. "Mówienie o tym, że dług województwa mazowieckiego jest straszliwy (…), to chyba nie mówią państwo o tym budżecie, który macie przed sobą" – powiedział Miesztalski. Jak wskazał, Mazowsze jest wśród województw na trzecim miejscu od końca pod względem procentowego udziału długów w stosunku do dochodów. "To oznacza, że nasz dług jest pod absolutną kontrolą. W stosunku do wielkości naszych dochodów nie ma się czym martwić" – zaznaczył skarbnik.

Przyjęta we wtorek uchwała budżetowa przewiduje, że w roku 2020 dochody Mazowsza wyniosą ponad 3,5 mld zł, z czego 2,9 mld zł to prognozowane dochody z podatków CIT i PIT. Wydatki mają wynieść ponad 3,7 mld zł. Tzw. janosikowe, czyli wpłata do budżetu państwa, wyniesie 592 mln zł.

Uchwała zakłada, że wydatki inwestycyjne województwa w największym stopniu będą dotyczyły infrastruktury transportowej. Mazowsze przeznaczy na ten cel ponad 557 mln zł. Ponad 463 zł ma pójść na budowę, rozbudowę i modernizację dróg wojewódzkich, a 30 mln zł na wsparcie rozwoju dróg gminnych i powiatowych. 257 mln zł Mazowsze przeznaczy na inwestycje w wojewódzkich szpitalach, a 106 mln zł na inwestycje w dziedzinie kultury.

Znaczną pozycję w budżecie województwa stanowią dotacje dla przewoźników kolejowych – spółek Koleje Mazowieckie i Warszawska Kolej Dojazdowa, które wyniosą 371 mln zł. 110 mln zł samorząd przeznaczy na wsparcie mazowieckich gmin, powiatów i jednostek OSP.

Największe inwestycje w 2020 r. to m.in. rozbudowa drogi Chorzele - Myszyniec i budowa zachodniej obwodnicy Grodziska Mazowieckiego (80 mln zł), budowa tunelu drogowego oraz drogi wojewódzkiej nr 638 w Sulejówku (25,5 mln zł) i przebudowa drogi wojewódzkiej nr 579 Kazuń – Błonie (19,3 mln zł). W służbie zdrowia 23 mln zł zaplanowano na modernizację oddziałów w Międzyleskim Szpitali Specjalistycznym, a 14,4 mln zł na wyposażenie oddziału chirurgii naczyniowej w Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym w Ostrołęce.(PAP)

autorka: Daria Kania