28 listopada 2018 r. weszła w życie ustawa o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej. Nie rozwiązała ona jednak wszystkich problemów związanych z sukcesją przedsiębiorstw. Dlatego w ramach Pakietu Przyjazne Prawo jeszcze raz pochylono się nad tą problematyką. Zawarte w ramach tego Pakietu zmiany ułatwiające sukcesję przedsiębiorstw zaczną obowiązywać od 1 stycznia 2020 r. Zapraszamy do wysłuchania podcastu.

Pakiet Przyjazne Prawo zawiera aż kilkadziesiąt ułatwień dla przedsiębiorców. Jednymi z najistotniejszych są właśnie te dotyczące sukcesji. W najnowszym podcaście tłumaczymy, na czym będą one polegać.

Pierwszą ważną zmianą jest umożliwienie przenoszenia decyzji administracyjnych na następcę prawnego przedsiębiorcy - osoby fizycznej w przypadku sukcesji dokonywanej za życia. Dotyczyć to będzie więc zezwoleń, licencji oraz pozwoleń w przypadku zmiany właściciela przedsiębiorstwa osoby wpisanej do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Jak przenieść taką decyzję administracyjną krok po kroku?

Reklama

Po pierwsze trzeba będzie złożyć wniosek. Termin będzie wynosił 3 miesiące od nabycia przedsiębiorstwa.

Należy także przedstawić dowody potwierdzające spełnianie przez nabywcę wymagań do wydania decyzji oraz złożyć oświadczenie o akceptacji przez nabywcę obowiązków wynikających z decyzji. W przypadku gdy przedsiębiorstwo jest własnością kilku osób trzeba także uzyskać zgody pozostałych właścicieli na przejęcie decyzji przez nabywcę.
Zmiana ta rozwiązuje problem z jakim dotychczas mierzyli się przedsiębiorcy, a więc braku możliwości korzystania z decyzji administracyjnych związanych z prowadzeniem przedsiębiorstwa, w sytuacji gdy przedsiębiorca sprzedaje firmę albo przekazuje ją nieodpłatnie swojemu następcy.

Kolejna istotna zmiana dotyczy zarządzania majątkiem spadkowym zmarłego małżonka przedsiębiorcy do prowadzenia działalności gospodarczej. Wprowadzono w tym celu nową instytucję zarządcy tymczasowego spadkiem po małżonku.

Więcej w podcaście DGP Talk.

>>> Czytaj też: Kto zastosuje 9 proc. CIT w 2020 roku? [PODCAST]