KGHM ma zawrzeć dziś umowę kredytu konsorcjalnego na 1,5 mld USD


Warszawa, 20.12.2019 (ISBnews) - KGHM Polska Miedź zawrze dziś umowę niezabezpieczonego kredytu konsorcjalnego na kwotę 1 500 mln USD (ok. 5 742 mln zł z międzynarodowym konsorcjum banków, podała spółka. Środki finansowe pozyskane z kredytu zostaną przeznaczone na sfinansowanie ogólnych celów korporacyjnych.
"Umowa zostanie zawarta na okres 5 lat i będzie posiadała dwie jednoroczne opcje przedłużenia na wniosek KGHM Polska Miedź (do zaakceptowania przez każdego uczestnika konsorcjum). Kredyt zastąpi aktualnie obowiązujący rewolwingowy kredyt konsorcjalny w kwocie 2 500 mln USD z dnia 11 lipca 2014 roku" - czytamy w komunikacie.
"Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. informuje, że w dniu 20 grudnia 2019 roku zaplanowane jest podpisanie Umowy. Jeżeli umowa nie zostanie podpisana w dniu 20 grudnia 2019 roku, spółka poinformuje o tym fakcie odrębnym raportem bieżącym" - czytamy dalej.
Planowana transakcja zawarcia umowy kredytu konsorcjalnego stanowi realizację strategii KGHM Polska Miedź na lata 2019-2023 w zakresie zapewnienia długookresowej stabilności finansowej, między innymi poprzez oparcie struktury finansowania KGHM na instrumentach długoterminowych, podano także.
"Kredyt zaaranżowany został z grupą banków relacyjnych grupy kapitałowej KGHM Polska Miedź. Tytuł głównego organizatora oraz prowadzącego księgi otrzymają Bank Polska Kasa Opieki, Intesa Sanpaolo S.p.A. Oddział w Polsce, Banco Santander oraz Santander Bank Polska i Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski" - wymieniono w informacji.
W związku z nadsubskrybcją alokacje dla uczestników konsorcjum zostały istotnie pomniejszone. Oprocentowanie kredytu zostało ustalone w oparciu o stawkę bazową LIBOR powiększoną o marżę, uzależnioną od poziomu wskaźnika finansowego dług netto/EBITDA, podano także.
W skład konsorcjum banków wchodzą: Bank Polska Kasa Opieki, Intesa Sanpaolo S.p.A. Oddział w Polsce, Banco Santander, Santander Bank Polska, Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski, BNP Paribas Bank Polska, Bank of China (Luxembourg) S.A. Oddział w Polsce, Bank Millennium, Credit Agricole Bank Polska, Industrial and Commercial Bank of China (Europe) S.A. Oddział w Polsce, Erste Group Bank AG, SMBC Bank EU AG, Bank Handlowy w Warszawie, Société Générale Oddział w Polsce, ING Bank Śląski.
KGHM Polska Miedź posiada szerokie portfolio projektów eksploracyjnych, rozwojowych i produkcyjnych w Polsce, Niemczech, Kanadzie, Chile i USA. Jest notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie od 1997 r. Jej skonsolidowane przychody wyniosły 20,53 mld zł w 2018 r.
(ISBnews)