Skarbiec TFI przejęło fundusz Lartiq Globalni Liderzy Wzrostu FIZ


Warszawa, 08.01.2020 (ISBnews) - Skarbiec Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych (Skarbiec TFI) przejęło Lartiq Globalni Liderzy Wzrostu Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, podał Skarbiec Holding.
"Przejęcie funduszu Lartiq Globalni Liderzy Wzrostu FIZ przez Skarbiec TFI jest szansą dla klientów funduszu na osiągnięcie satysfakcjonujących stóp zwrotu. Wierzymy, że jesteśmy w stanie zapewnić klientom najlepszą jakość obsługi w oparciu o wiedzę i doświadczenie naszych zarządzających" - powiedział członek zarządu Skarbiec TFI Andrzej Sołdek, cytowany w komunikacie.
Lartiq Globalni Liderzy Wzrostu FIZ jest funduszem inwestującym w spółki wzrostowe, w szczególności z sektorów tzw. nowej ekonomii i tym samym uzupełnia paletę funduszy otwartych Skarbca w tym segmencie, podano również.
Zarządzającymi tym funduszem są Michał Cichosz i Tomasz Piotrowski, a stopa zwrotu wypracowana na funduszu Lartiq GLW przez zarządzających Skarbiec TFI plasuje go w czołówce funduszy o podobnej strategii inwestycyjnej.
"Skarbiec TFI zarządzał portfelem i ryzykiem funduszu Lartiq Globalni Liderzy Wzrostu FIZ od grudnia 2018 roku do 5 listopada 2019 roku na podstawie umowy zawartej jeszcze z Trigon TFI" - przypomniano.
Skarbiec Holding jest grupą, której przedmiotem działalności jest zarządzanie funduszami inwestycyjnymi (fundusze inwestycyjne otwarte, specjalistyczne fundusze inwestycyjne otwarte, fundusze inwestycyjne zamknięte) oraz usługi zarządzania portfelami instrumentów finansowych na zlecenie. Skarbiec Holding S.A. jest jedynym akcjonariuszem Skarbiec TFI S.A., które powstało w 1997 roku jako piąte towarzystwo funduszy inwestycyjnych w Polsce i jest jednym z największych towarzystw niezależnych od jakiejkolwiek grupy bankowo-finansowej w Polsce.
(ISBnews)