NBP dodaje, że w trzecim kwartale ubiegłego roku liczba kart płatniczych wzrosła o 68 tys. do 42,1 mln, czyli o 0,2 proc.

Jak informuje bank centralny w trzecim kwartale ubiegłego roku zanotowany został spadek liczby aktywnych kart płatniczych, tj. takich, którymi została dokonana co najmniej jedna transakcja gotówkowa bądź bezgotówkowa. Na koniec września 2019 r. liczba aktywnych kart płatniczych wyniosła 28,1 mln szt., co stanowi 66,7 proc. kart płatniczych wydanych klientom zarówno biznesowym, jak i prywatnym. Oznacza to, że jedna trzecia wydanych w Polsce kart płatniczych pozostaje nieaktywna.

Bank centralny informuje, że spośród wydanych kart największy udział (80,5 proc.) miały karty debetowe, których na koniec września 2019 r. było 33,9 mln szt., a na drugiej pozycji (13,8 proc.) znalazły się karty kredytowe w liczbie 5,8 mln szt.

Karty przedpłacone, których odnotowano 2,1 mln szt., posiadały 5,1 proc. udziału w rynku. Najmniej liczną kategorią obecną na rynku są karty obciążeniowe, których w obiegu było 229 tys., co stanowiło 0,5 proc. udziału w rynku.

Reklama

Karty debetowe charakteryzują się tym, iż umożliwiają dokonywanie zakupów lub wypłatę gotówki tylko do wysokości środków zgromadzonych na rachunku bankowym. Karty kredytowe są to karty umożliwiające posiadaczowi skorzystanie z oferowanego przez bank limitu kredytowego. Karty obciążeniowe (zwane również "charge") pozwalają na korzystanie z przyznanego miesięcznego limitu kredytowego. Karty przedpłacone (z ang. prepaid cards) umożliwiają dokonywanie płatności z wykorzystaniem środków dostępnych na przypisanym do karty rachunku płatniczym.(PAP)

autor: Łukasz Pawłowski