Wyrównana sezonowo stopa bezrobocia w Polsce wyniosła 3,2 proc. w listopadzie 2019 r. - tj. tyle samo, co w poprzednim miesiącu, podał unijny urząd statystyczny Eurostat. W listopadzie 2018 r. wynosiła 3,8 proc. Liczba bezrobotnych w Polsce wyniosła 549 tys. w listopadzie wobec 542 tys. miesiąc wcześniej.

Według danych Głównego Urzędu Statystycznego (GUS), stopa bezrobocia mierzona jako odsetek bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy wobec całości cywilnej ludności aktywnej zawodowo, wyniosła na koniec listopada ub.r. 5,1 proc.

Eurostat mierzy zharmonizowaną stopę bezrobocia jako procent osób w wieku 15-74 lata pozostających bez pracy, zdolnych podjąć zatrudnienie w ciągu najbliższych dwóch tygodni, którzy aktywnie poszukiwali pracy w ciągu ostatnich tygodni w odniesieniu do wszystkich osób aktywnych zawodowo w danym kraju. 

W strefie euro wyrównana sezonowo stopa bezrobocia wyniosła 7,5 proc. w  listopadzie 2019 r. wobec 7,5 proc. w poprzednim miesiącu. Rok temu wskaźnik ten wynosił 7,9 proc. Konsensus rynkowy wynosił 7,5 proc. dla strefy euro. W całej Unii Europejskiej (UE) wskaźnik ten wyniósł 6,3 proc. w listopadzie wobec 6,3 proc. miesiąc wcześniej i 6,6 proc. rok wcześniej. 

Najniższy poziom bezrobocia w listopadzie wśród krajów UE zanotowano w Czechach (2,2 proc.). Na drugim miejscu znalazły się Niemcy (3,1 proc.), a na trzecim - Polska (3,2 proc.). Z kolei najwyższe bezrobocie wciąż występuje w Grecji (16,8 proc. według ostatnich danych z września 2019) i w Hiszpanii (14,1 proc.).

W porównaniu z poprzednim rokiem bezrobocie spadło w 20 państwach, nie zmieniło się w Niderlandach i Portugalii, a wzrosło w Luksemburgu (z 5,4 proc. do 5,5 proc.), Słowenii (z 4,4 proc. do 4,6 proc.), Czechach (z 2 proc. do 2,2 proc.), na Cyprze ( z 7,5 proc. do 7,7 proc.), Szwecji ( z 6,5 proc. do 6,9 proc.) i na Litwie (z 5,8 proc. do 6,4 proc.). Największe spadki odnotowano w Grecji (z 18,8 proc. do 16,8 proc.), Bułgarii ( z 4,8 proc. do 3,7 proc.), Estonii (z 5,3 proc. do 4,2 proc.) i Chorwacji (z 7,5 proc. do 6,5 proc.).

>>> Czytaj też: Biejat: Nowelizacja ws. emerytur i rent nie zapewni godnego życia seniorom