MF dokonało wyceny obligacji w ramach private placement o wartości 200 mln euroWarszawa, 20.01.2020 (ISBnews) - Ministerstwo Finansów (MF) dokonało wyceny rocznych obligacji nominowanych w euro w formacie private placement. Wartość nominalna obligacji o terminie wykupu 22 stycznia 2021 r. wyniosła 200 mln euro, podał resort.

"Rentowność obligacji wyniosła -0,31% przy rocznym kuponie wynoszącym 0%. Emisję przeprowadzono na podstawie programu emisji obligacji średnioterminowych na rynku europejskim (EMTN). Organizatorem emisji był bank Commerzbank" - czytamy w komunikacie.

Pod koniec 2019 r. resort poinformował, że w I kwartale 2020 r. w zakresie finansowania zagranicznego możliwe są emisje publiczne obligacji na rynkach zagranicznych, wpływy z kredytów z międzynarodowych instytucji finansowych w wysokości 0,1 mld euro oraz możliwe emisje obligacji w formule private placement.

(ISBnews)