Na zamkniętym posiedzeniu komisja opiniowała dla ministra obrony projekt zarządzenia wprowadzającego zmiany do przyjętego w ubiegłym roku programu rozwoju Sił Zbrojnych RP w latach 2017-2026.

"Komisja pozytywnie zaopiniowała aneks do programu rozwoju sił zbrojnych, który obecnie funkcjonuje" – powiedział PAP po posiedzeniu komisji wiceminister obrony Wojciech Skurkiewicz. "Zmiany dotyczą m.in. prognozy wydatków obronnych oraz średniorocznych stanów osobowych na lata 2017-26, rozwoju Wojsk Obrony Terytorialnej, w tym również zmiany lokalizacji dowództwa WOT i przeniesienia go do Zegrza, formowania wojsk obrony cyberprzestrzeni oraz wzmacnianie ściany wschodniej" – dodał wiceszef MON.

Przewodniczący komisji Michał Jach (PiS) zaznaczył, że "jest rzeczą zupełnie naturalną, że w trakcie okresu planistycznego wprowadza się zmiany" do wieloletnich programów. "Pewne sprawy wychodzą po roku, po kilku latach, wtedy należy dostosować programy do życia, a nie życie do programów" – dodał przewodniczący, który pozytywną opinię komisji prześle ministrowi obrony.

"Na posiedzeniu stanęła sprawa programu F-35. Komisja zajmowała się programem rozwoju sił zbrojnych i nie uzyskała informacji na temat najważniejszego zamierzenia wiązanego z rozwojem sił zbrojnych" - powiedział wiceprzewodniczący komisji Czesław Mroczek (KO).

"Wiadomo, że program rozwoju sił zbrojnych zawiera zamierzenia dotyczące m. in. wyposażenia wojska w nowy sprzęt i uzbrojenie. Pytaliśmy o program F-35, ale minister nie był przygotowany do odpowiedzi; nie potrafił powiedzieć, jakie są koszty tego programu" – dodał Mroczek.

Jak mówił, opozycja postawiła wniosek formalny o przedstawienie informacji w tej sprawie. "Za kilka dni - zgodnie z zapowiedzią rządu – zostanie podpisana umowa w sprawie pozyskania tego samolotu. Posłowie PiS odrzucili wniosek o przedstawienie informacji w tej sprawie; nie chcą informacji w sprawie najważniejszego programu modernizacyjnego sił zbrojnych. Rząd konsekwentnie odmawia udzielenia parlamentowi informacji na temat największego programu modernizacyjnego sił zbrojnych" – ocenił Mroczek.

Według zapowiedzi MON do końca stycznia zostaną sfinalizowane rozmowy i podpisana umowa o dostawie Polsce 32 samolotów F-35.

Program rozwoju sił zbrojnych na lata 2017-26, będący podstawą szczegółowych planów, w tym planu modernizacji technicznej, został przyjęty w listopadzie 2018. We wrześniu ub. r. został zatwierdzony kolejny plan, na lata 2017-26, przygotowany po raz pierwszy na okres 15, a nie 10 lat.(PAP)

autor: Jakub Borowski