Warszawa, 28.01.2020 (ISBnews) - Port Popowice - spółka zależna Vantage Development i jednocześnie jednostka stowarzyszona Rank Progress - zawarła z Erbudem dwie umowy o roboty budowlane i generalne wykonawstwo w projekcie Port Popowice we Wrocławiu, o łącznej wartości 103,97 mln zł netto, podały spółki.
"Na podstawie umowy 1 wykonawca został zobowiązany do całkowitego i kompletnego wykonania budynku mieszkalnego wielorodzinnego z garażem podziemnym (Budynek G) w inwestycji Port Popowice etap II [...]. W budynku planowane jest 157 mieszkań. Zakończenie całości robót zostało przewidziane w terminie 72 tygodni od dnia doręczenia nakazu rozpoczęcia robót, który to nakaz zamawiający może wydać najpóźniej do dnia 31 marca 2020 roku. Na podstawie umowy 2 wykonawca został zobowiązany do całkowitego i kompletnego wykonania budynku mieszkalnego wielorodzinnego z garażem podziemnym (Budynek H) w inwestycji Port Popowice etap II [...] W budynku planowane jest 231 mieszkań. Zakończenie całości robót zostało przewidziane w terminie 72 tygodni od dnia doręczenia nakazu rozpoczęcia robót, który to nakaz zamawiający może wydać najpóźniej do dnia 31 maja 2020 roku" - czytamy w komunikacie.
Vantage Development to firma deweloperska, realizująca projekty w segmencie mieszkaniowym i biurowym. Spółka jest notowana na GPW od 2012 r. W 2018 r. sprzedała 336 lokali.
Rank Progress to firma inwestycyjno-deweloperska. Zadebiutowała na rynku głównym GPW w 2010 r.
Grupa Erbud to polska grupa budowlana świadcząca usługi w segmencie mieszkaniowym, komercyjnym, użyteczności publicznej oraz inżynieryjno-drogowym i energetycznym na terenie Polski i krajów europejskich. Jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2007 r. W 2018 r. miała 2,33 mld zł skonsolidowanych przychodów.
(ISBnews)