Spółka z grupy 4fun Media planuje odpis wartości udziałów spółki zależnej


Warszawa, 29.01.2020 (ISBnews) - Screen Network, spółka zależna 4fun Media, planuje dokonanie odpisu wartości udziałów w spółce zależnej PRN Polska o szacunkowej wartości 3,2 mln zł, podano w komunikacie.
Według komunikatu wartość odpisu ma wynosić do wysokości wartości kapitału własnego tej spółki pomniejszonej o wartość aktywów trwałych na 31.12.2019 r. Szacunkowa wartość odpisu udziałów ma wynieść 3,2 mln zł. Odpis udziałów związany jest z zakończeniem współpracy spółki zależnej PRN Polska z Carrefour Polska, podano w informacji.
"W skonsolidowanym bilansie grupy kapitałowej 4fun Media w poprzednich latach ujęto wartość firmy spółki PRN Polska w kwocie 4,5 mln zł. W związku z wydarzeniami opisanymi powyżej istnieje przesłanka do dokonania odpisu wartości firmy PRN Polska w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym grupy kapitałowej 4fun Media" - wskazano także.
Grupa 4Fun Media jest firmą działającą na rynku telewizyjnym i mediów cyfrowych ze szczególnym uwzględnieniem rynku telewizji tematycznych. 4Fun Media jest interaktywną platformą telewizyjną, dystrybuującą treści wideo poprzez telewizję, telefonię komórkową, platformy IPTV, internet oraz autorskie rozwiązania typu second screen (aplikacja 4Fun App). Do grupy kapitałowej 4fun Media należą tematyczne kanały telewizyjne 4Fun.tv, 4Fun Dance oraz Gold Hits, spółka Program - dystrybutor tematycznych programów telewizyjnych i treści multimedialnych w różnych formatach, pierwsza hybrydowa agencja reklamowa w Polsce - Bridge 2 Fun oraz największa sieć Digital Signage w Polsce - Screen Network. Skonsolidowane przychody wyniosły 60,93 mln zł w 2018 r.
(ISBnews)