"IPO spółki

* Zawieszony, ale bardzo przydatny w uporządkowaniu strategii eobuwie.pl

* Decyzja o dalszych krokach zostanie podjęta po przekroczeniu przez eobuwie.pl poziomu 50 mln euro EBITDA" - czytamy w prezentacji CCC na temat strategii na lata 2020-2022.

Opcja nabycia 25% spółki eobuwie.pl zapada w 2022 roku (na bazie wyników za 2021), przypomniano także.

"CCC chce być przygotowane:

a. do przedłużenia opcji o kolejne 3 lata, do 2024 – preferowany scenariusz

b. lub do wykupu (finansowanie dłużne i/lub kapitał)" - czytamy dalej w prezentacji.

Decyzja zostanie wypracowana między akcjonariuszami eobuwie.pl przed końcem 2021 r., zapowiedziano także.

W marcu 2019 r. CCC ogłosiło, że debiut na giełdzie eobuwie.pl - ze względu na pogorszenie koniunktury - został zawieszony, ale nie wykluczało, że nastąpi on za ok. 2 lata.

W październiku 2018 r. CCC podało, że eobuwie.pl rozpoczęło wstępne działania przygotowawcze do przeprowadzenia IPO. Wówczas podano, że IPO jest rozważane w celu pozyskania przez eobuwie.pl środków na finansowanie dalszego rozwoju działalności.

Grupa CCC jest liderem polskiego rynku sprzedaży detalicznej obuwia i jednym z największych jego producentów w Polsce. Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2004 roku.