"Najwyższa Izba Kontroli, zgodnie z art. 2 ust. 1 ustawy o NIK, corocznie przeprowadza rutynową kontrolę w Narodowym Banku Polskim, której przedmiotem jest m.in. wykonanie budżetu państwa, obejmujące swym zakresem realizację zadań NBP związanych z bankową obsługą budżetu państwa" - poinformował PAP w środę NBP.

Dodano, że kontrolowany jest także fundusz wynagrodzeń w NBP.

Jak podkreślono, Narodowy Bank Polski "zarządza finansami własnymi gospodarnie i przejrzyście". "Wielokrotnie prowadzone w latach ubiegłych kontrole NIK oraz innych organów państwa, jak i badania niezależnych audytorów badających sprawozdania finansowe NBP, nie wykazały nieprawidłowości" - podał NBP.

Dodał, że bank współpracuje z NIK i udostępnia kontrolerom Izby wymagane dokumenty.

Jak poinformowano, tegoroczna kontrola NIK rozpoczęła się 9 stycznia 2020 r.

Z planu pracy NIK na 2020 r. opublikowanego w środę na stronie instytucji wynika, że w tym roku Izba przyjrzy się m.in., czy NBP prawidłowo realizował założenia polityki pieniężnej na 2019 r. i czy gospodarnie zarządzał swoimi finansami. Na ten rok NIK planuje około 90 kontroli. Jak co roku, najważniejszą będzie kontrola wykonania budżetu państwa, która już się rozpoczęła.

NIK zaplanowała dwie kontrole dotyczące Narodowego Banku Polskiego. Jedna dotyczy wykonania założeń polityki pieniężnej w 2019 r. i ma odpowiedzieć na pytanie, czy NBP prawidłowo realizował założenia Rady Polityki Pieniężnej określone na rok 2019. Druga ma sprawdzić, czy NBP prawidłowo, przejrzyście i gospodarnie zarządzał swoimi finansami w latach 2015–2020.

Jak wyjaśniono w komunikacie Izby, wokół pensji niektórych pracowników NBP były kontrowersje. "Temat kontroli obejmuje więc okres szerszy. Pozwoli przyjrzeć się funkcjonowaniu gospodarki finansowej naszego banku centralnego w perspektywie kilkuletniej" - napisano.(PAP)