Nowe zasady obowiązują od 1 stycznia. Artykuł 140mb ustawy – Prawo o ruchu drogowym wprowadza kary pieniężne na właścicieli pojazdów, którzy nie zgłoszą zbycia lub nabycia pojazdu (już zarejestrowanego na terytorium RP) w ciągu 30 dni od daty zawarcia transakcji. Karze podlegać mają też posiadacze pojazdów (nie nowych), którzy nie dokonają ich pierwszej rejestracji w Polsce w ciągu 30 dni od przywozu pojazdu z innego państwa UE. (Trzeba pamiętać, że rejestracja czy przerejestrowanie auta nie jest jednoznaczne z zawiadomieniem o zbyciu lub nabyciu).

Z danych Samar wynika, że w 2019 r. w Polsce zarejestrowano ponad 555 tys. nowych samochodów osobowych. Do tego dochodzi 1 mln używanych, sprowadzonych z zagranicy. Nowe przepisy mają zdyscyplinować kierowców, czego efektem ma być „poprawa warunków legalnego obrotu pojazdami” i jakości danych w Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców.

>>> CAŁY TEKST W PONIEDZIAŁKOWYM WYDANIU DGP