PFR TFI: Fundusz Ekspansji Zagranicznej zainwestował łącznie 329 mln zł od 2015


Warszawa, 03.02.2020 (ISBnews) - Fundusz Ekspansji Zagranicznej zarządzany przez Polskiego Funduszu Rozwoju TFI, zainwestował od 2015 r. w polskie firmy 329 mln zł, podało PFR Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych. Ze środków skorzystało do tej pory 16 przedsiębiorstw z całego kraju.
"Powołując Fundusz Ekspansji Zagranicznej, chcieliśmy, żeby jego podstawowe przesłanie sprowadzało się do kilku słów kluczy: 'prosto', 'normalnie' i 'zwyczajnie'" - powiedziała prezes PFR TFI Ewa Małyszko, cytowana w komunikacie.
Ze spółką technologiczną R22, PFR TFI najpierw w 2018 roku zainwestował w Rumunii, aby rok później wspólnie wejść na rynek chorwacki. Z Elemental Holding grupą kapitałową działającą w branży recyklingu i obrotu surowcami wtórnymi oraz dostawcą surowca do hut i odlewni w 2017 roku PFR TFI zrealizował wspólną inwestycję na Litwie. Obie strony były tak zadowolone ze współpracy, że w ubiegłym roku podpisały dwie kolejne umowy tym razem związanym z działalnością na rynku USA. Z Samaszem jednym z największych polskich i liczących się na świecie producentów maszyn rolniczych i komunalnych Fundusz będzie współpracować na rynku kanadyjskim i amerykańskim, natomiast z Rainbow Tours w Grecji, wyliczono w materiale.
"Warto podkreślić, że zaangażowanie kapitałowe FEZ nie wymaga od firmy zmiany strategii. Fundusz nie włącza się w procesy decyzyjne przedsiębiorstwa, tylko dostarcza finansowanie umożliwiające rozwój na rynkach zagranicznych, zarówno poprzez przejęcia, ekspansję handlową i usługową, jak i np. przez rozwój sprzedaży. Jesteśmy też przygotowani, że współdziałać przy budowie pierwszej polskiej fabryki poza granicami naszego kraju. Ale na razie zachęcamy do kontaktu z nami, już na etapie tworzenia struktury zagranicznego projektu inwestycyjnego i precyzowania koncepcji. Nasz zespół analizuje każdy projekt ekspansji zagranicznej indywidualnie, nie ograniczamy się tylko do przeglądania wyników finansowych" - dodała Małyszko.
Fundusz Ekspansji Zagranicznej nie dąży do przejęcia kontroli nad realizowanym przedsięwzięciem i stania się udziałowcem większościowym. Fundusz dostarcza kapitał bezpośrednio zagranicznej spółce zależnej i nie wchodzi do struktury własnościowej polskiej spółki matki.
"Wspieramy te podmioty, które płacą podatki w Polsce, i coraz częściej przekonujemy się, że istotne dla powodzenia ekspansji zagranicznej oraz jej uwiarygodnienia może okazać się również to, że w przedsięwzięcie jest zaangażowany państwowy podmiot" - podsumowała prezes.
PFR Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych jest częścią Grupy Polskiego Funduszu Rozwoju. Zajmuje się tworzeniem funduszy inwestycyjnych, zarządzaniem nimi, reprezentowaniem ich wobec osób trzecich oraz zarządzaniem zbiorczym portfelem papierów wartościowych. Działalność Towarzystwa skoncentrowana jest wokół trzech obszarów: pracowniczych planów kapitałowych, ekspansji zagranicznej oraz zarządzania funduszami inwestycyjnymi zamkniętymi. Wartość aktywów zarządzanych przez PFR TFI wynosi ponad 8,3 mld zł.
(ISBnews)