Chodzi, jak wyjaśniono w środowym komunikacie, o uchwałę Rady Miasta st. Warszawy w sprawie zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń (czyli tzw. uchwałę krajobrazową), która została przyjęta 16 stycznia 2020 roku. Wejdzie ona w życie na początku maja, a okres przejściowy w przypadku tablic reklamowych ma wynieść dwa lata.

Proponowane przepisy regulują kwestie stawiania nośników reklamowych w stolicy. W praktyce, jak zaznaczył UOKiK, jedną z nielicznych dozwolonych form reklamy na obszarze Warszawy będą nośniki na przystankach komunikacji miejskiej, kontrolowane obecnie przez jednego dostawcę treści. Według urzędu uchwała może skutkować umocnieniem pozycji konkurencyjnej, prowadzącym do powstania monopolu dla wieloletniego, wyłącznego zarządcy powierzchni reklamowej dostępnej na wiatach przystankowych komunikacji miejskiej - spółki AMS.

"Nie kwestionujemy konieczności uporządkowania przestrzeni miejskiej w Warszawie, podobnie jak ma to miejsce w innych miastach w Polsce i na świecie. Jednak uchwała krajobrazowa może wzmocnić pozycję jednej firmy kosztem eliminacji z rynku innych przedsiębiorców, a tym samym prowadzić do ograniczenia dostępu do rynku reklamy zewnętrznej" - tłumaczy, cytowany w komunikacie, prezes UOKiK Tomasz Chróstny.

Jak wyjaśnił, może to doprowadzić do wzrostu stawek za wynajem powierzchni reklamowej. Dlatego podjął decyzję o wszczęciu w tej sprawie postępowania wyjaśniającego. "Zweryfikujemy, czy przyjęcie przepisów krajobrazowych narusza zapisy ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów" – zaznaczył prezes UOKiK.

Sygnałem dla urzędu były skargi, jakie otrzymał oraz informacje od sygnalistów, w których zwracano uwagę, że nowe przepisy mogą naruszać prawo konkurencji. "Po zapoznaniu się z treścią Uchwały krajobrazowej Rady Miasta st. Warszawy, podobnych regulacji w innych miastach Polski oraz rozpoznaniu możliwych skutków tejże regulacji, prezes UOKiK postanowił wszcząć w tej sprawie postępowanie wyjaśniające" - dodano w komunikacie.

Postępowanie wyjaśniające, jak zaznaczono, prowadzone jest w sprawie, a nie przeciwko konkretnym podmiotom. Urząd, jak czytamy, zbada rynek reklamy zewnętrznej w Warszawie, aby poznać m.in. mechanizmy na nim panujące, dokładne udziały poszczególnych przedsiębiorców oraz skutki ekonomiczne wprowadzonej regulacji prawnej. Urząd nie wyklucza dalszych działań, w tym wszczęcia postępowania antymonopolowego w przypadku potwierdzenia naruszeń ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów. (PAP)

autor: Magdalena Jarco