PZŁ w komunikacie wyjaśnił, że 5 lutego br. szef resortu klimatu wydał decyzję uchylającą uchwały Naczelnej rady Łowieckiej z 4 września 2019 roku. Dotyczyły one odwołania prezydium NRŁ (przewodniczącego Rafała Malca i wiceprzewodniczących Radosława Cywińskiego, Andrzeja Hinca, Antoniego Przybylskiego oraz Andrzeja Skibińskiego).

"W uzasadnieniu podniesiono dwie niezależne od siebie przyczyny. Po pierwsze, uchwały podjęte zostały w następstwie nieudzielenia prezydium rady wotum zaufania, która to instytucja nie znajduje odzwierciedlenia w statucie PZŁ; po drugie – obecny statut PZŁ nie przewiduje możliwości odwołania prezydium NRŁ. W świetle obowiązującego prawa prezydium Naczelnej Rady Łowieckiej z prezesem Rafałem Malcem piastuje w dalszym ciągu swe obowiązki" - poinformował związek.

PZŁ dodał, że tego samego dnia, czyli 5 lutego br. minister powołał Pawła Lisiaka, dotychczasowego członka NRŁ, na funkcję Łowczego Krajowego.

Zgodnie z Prawem Łowieckim w skład zarządu głównego PZŁ wchodzi Łowczy Krajowy (powoływany przez ministra właściwego ds. środowiska spośród trzech kandydatów przedstawionych przez Naczelną Radę Łowiecką i odwoływany przez ministra właściwego do spraw środowiska po zasięgnięciu opinii Naczelnej Rady Łowieckiej, a także od dwóch do czterech członków (powoływani i odwoływani przez ministra właściwego ds. środowiska na wniosek Łowczego Krajowego). (PAP)

autor: Michał Boroń