Dekpol chce sprzedać 400 lokali i zwiększyć marżę brutto do ponad 20% w 2020 r.Warszawa, 10.02.2020 (ISBnews) - Dekpol sprzedał 382 lokale w 2019 r. wobec 569 lokali w 2018 r. (na podstawie zawartych umów rezerwacyjnych, deweloperskich i przedwstępnych), podała spółka. W 2020 r. spółka chce sprzedać 400 lokali o wartości rzędu 200 mln zł i zwiększyć marżę brutto na sprzedaży do poziomu ponad 20%.

Liczba lokali, które zostaną rozpoznane w wyniku finansowym, wyniosła 490 w 2019 r. wobec 591 lokali rozpoznanych w 2018 r. (na podstawie zawartych notarialnych umów przenoszących własność lokalu), podano.

Na dzień 31 grudnia 2019 r. łączna liczba lokali oferowanych przez grupę do sprzedaży wynosiła 189.

"Szacunkowa wartość lokali sprzedanych w 2019 roku na podstawie zawartych umów rezerwacyjnych, deweloperskich i przedwstępnych wynosi 179 mln zł, natomiast szacunkowa wartość lokali, co do których w 2019 roku zawarto umowy notarialne przenoszące własność lokalu, jest równa 151 mln zł. Ostateczne dane dotyczące sprzedaży lokali zostaną opublikowane w sprawozdaniu finansowym grupy kapitałowej Dekpol za rok 2019, które będzie podlegało badaniu przez biegłego rewidenta, a którego publikacja zaplanowana jest na dzień 28 kwietnia 2020 r." - czytamy w komunikacie.

Jednocześnie biorąc pod uwagę harmonogram przekazań lokali w 2020 roku, posiadane już pozwolenia na budowę kolejnych inwestycji deweloperskich oraz - w odniesieniu do sprzedaży lokali rozpoznawanej w wyniku finansowymi - podpisane już umowy rezerwacyjne, deweloperskie i przedwstępne, Dekpol informuje, że zamiarem grupy w ww. segmencie jest osiągnięcie w 2020 roku następujących celów sprzedażowych:

- sprzedaż na podstawie umów rezerwacyjnych, deweloperskich i przedwstępnych: 400 lokali o wartości rzędu 200 mln zł,

- sprzedaż lokali rozpoznawana w wyniku finansowym grupy (na podstawie zawartych notarialnych umów przenoszących własność lokalu): 650 lokali o wartości rzędu 320 mln zł, przy jednoczesnym wzroście marży brutto ze sprzedaży do poziomu powyżej 20%.

"Planowana jest ponadto zmiana struktury sprzedaży polegająca na zwiększeniu udziału apartamentów wypoczynkowych o podwyższonym standardzie z 14% do 31% udziału w sprzedaży grupy, przy zmniejszeniu do 44% udziału segmentu popularnego, który w 2019 roku stanowił 61% sprzedaży grupy" - wskazano również.

Dekpol opiera się na trzech głównych segmentach: usługach w zakresie generalnego wykonawstwa, produkcji łyżek i osprzętów do maszyn budowlanych i działalności deweloperskiej. Od 2015 roku akcje spółki notowane są na GPW.

(ISBnews)