Akcjonariusze Work Service obniżyli cenę sprzedaży akcji inwestorowi do 0,21 zł


Warszawa, 13.02.2020 (ISBnews) - Cena ewentualnej sprzedaży 55,89% akcji Work Service przez kluczowych akcjonariuszy na rzecz międzynarodowego inwestora branżowego została obniżona do 0,21 zł/sztukę z 0,3 zł wcześniej, podała spółka.
"Zarząd [...] otrzymał informację o zmianie wstępnego biznesowego porozumienia pomiędzy kluczowymi akcjonariuszami spółki, posiadającymi łącznie 36 658 780 akcji spółki, reprezentujących 55,89% ogólnej liczby głosów, oraz inwestorem, która to zmiana dotyczy obniżenia ceny ewentualnej sprzedaży akcji przez akcjonariuszy na rzecz inwestora, do kwoty 0,21 zł za akcję. Akcjonariusze i inwestor będą prowadzić dalsze negocjacje w sprawie uzgodnienia docelowej dokumentacji transakcyjnej dotyczącej sprzedaży akcji na nowych warunkach" - czytamy w komunikacie.

Zarząd jednocześnie informuje, że do ewentualnej transakcji z akcjonariuszami spółki na warunkach opisanych powyżej może dojść w związku z inwestycją rozważaną przez inwestora, a zakończenie dalszych negocjacji jest jednym z kilku warunków realizacji transakcji z inwestorem. Informacje co do spełniania kolejnych warunków spółka będzie przekazywała oddzielnymi raportami bieżącymi, podano także.
Pod koniec stycznia Work Service podał, że zakończył rozmowy z większością kluczowych akcjonariuszy, a właściciele posiadający łącznie 55,98% akcji uzgodnili warunki biznesowe ewentualnej sprzedaży akcji potencjalnemu nabywcy - zagranicznemu inwestorowi branżowemu - po cenie 0,3 zł za akcję.
Transakcja sprzedaży udziałów jest jednym z elementów prowadzonych przez spółkę działań restrukturyzacyjnych w ramach grupy kapitałowej emitenta i stanowi konsekwencję dokonania przez zarząd przeglądu opcji strategicznych.
Work Service jest spółką sektora usług personalnych w Polsce i regionie CEE. Głównym inwestorem finansowym w Work Service jest fundusz private equity PineBridge Investments. Spółka jest notowana na giełdach w Warszawie i Londynie. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 2 084,75 mln zł w 2018 r.
(ISBnews)