Saldo obrotów towarowych było dodatnie i wyniosło 224 mln euro wobec 893 mln euro dodatniego salda miesiąc wcześniej.

"Oszacowana wartość eksportu towarów wyniosła 73,6 mld zł, co oznacza wzrost o 6,8 mld zł, tj. o 10,1% w stosunku do analogicznego miesiąca 2018 r. Wartość importu towarów w porównaniu do grudnia 2018 r. wzrosła o 0,2 mld zł, tj. o 0,3% i osiągnęła poziom 72,6 mld zł. W omawianym okresie odnotowano wzrost wartości eksportu przede wszystkim części do pojazdów szynowych, komputerów, światłowodów oraz kosmetyków. Natomiast negatywny wpływ na dynamikę importu miał m.in. mniejszy przywóz nowych samochodów osobowych, żeliwa i stali oraz ropy naftowej. Różnica między dynamiką eksportu i importu istotnie wpłynęła na poprawę salda obrotów towarowych. W grudniu 2019 r. nadwyżka eksportu nad importem wyniosła 1,0 mld zł i poprawiła się o 6,5 mld zł w porównaniu z grudniem 2018 r - napisano w komentarzu banku centralnego.

Przychody z tytułu eksportu usług wyniosły 23,9 mld zł i w porównaniu do grudnia 2018 r. wzrosły o 2,2 mld zł, tj. o 10,4%. , podano także.

>>> Czytaj też: 3,3 proc. wzrostu PKB w 2020 roku. KE utrzymuje prognozy gospodarcze dla Polski