Kruk: Nie wystąpiły żadne zdarzenia, uzasadniające spadek kursu o 10,6%


Warszawa, 14.02.2020 (ISBnews) - Kruk nie zidentyfikował żadnych zdarzeń, które mogłyby uzasadniać istotny (10,6%) spadek notowań podczas wczorajszej sesji na GPW, podała spółka. Kruk podkreślił także, że informacje medialne, dotyczące wierzytelności mających znamiona praktyk lichwiarskich nie są i nigdy nie były nabywane i obsługiwane przez grupę.
"Jednocześnie i w nawiązaniu do informacji prasowych dotyczących potencjalnych zmian prawnych dotyczących przeciwdziałania praktykom lichwiarskim, Kruk S.A. informuje, że jednoznacznie i zdecydowanie popiera działania mające na celu wyeliminowanie patologicznych działalności na rynku pożyczek konsumenckich. W obrębie rynku wierzytelności Grupa Kruk wspiera zmiany, które prowadziłyby do zwiększenia przejrzystości i uspójnienie praktyk rynkowych przy poszanowaniu słusznych praw tak osób zadłużonych, jak i wierzycieli" - czytamy w komentarzu zarządu.
Jak podkreślono, na dzisiaj nie ma konkretnych propozycji zmian związanych z obrotem wierzytelnościami w Polsce, natomiast Kruk aktywnie uczestniczy w pracach nad dyrektywą Unii Europejskiej, regulującą rynki obrotu wierzytelnościami w całej Unii, w tym w Polsce.
"Jednocześnie informacje medialne, które pojawiły się w ostatnim czasie i dotyczące wierzytelności mających znamiona praktyk lichwiarskich nie są i nigdy nie były nabywane i obsługiwane przez Grupę Kruk" - podsumowano.
Kruk S.A. jest największą firmą zarządzającą wierzytelnościami w Polsce. Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2011 r. Jej skonsolidowane przychody wyniosły 1,16 mld zł w 2018 r.
(ISBnews)