Jak wynika z decyzji szefa MON - podpisanej z upoważnienia przez wiceministra Tomasza Zdzikota - powołany zespół ma negocjować "aneks nr 1 do umowy offsetowej zawartej w dniu 23 marca 2018 r. w Warszawie pomiędzy Skarbem Państwa Rzeczypospolitej Polskiej, reprezentowanym przez Ministra Obrony Narodowej a Raytheon Company".

Powołany zespół działa jako organ pomocniczy ministra obrony. W jego składzie przewidziano: dyrektora Biura ds. Spraw Umów offsetowych w MON, który będzie przewodniczącym zespołu; a także Pełnomocnika MON ds. Pozyskania i Wdrożenia do Sił Zbrojnych RP sytemu Wisła (Polska w tym programie wybrała amerykański system Patriot), w funkcji zastępcy przewodniczącego zespołu.

Ponadto w zespole swoich przedstawicieli będą miały resorty: gospodarki, spraw zagranicznych i aktywów państwowych, a także Dowództwo Generalne Rodzajów Sił Zbrojnych, Inspektorat Uzbrojenia i Inspektorat Wsparcia Sił Zbrojnych. W roli obserwatorów w pracach zespołu mogą uczestniczyć przedstawiciele: BBN, CBA i Służby Kontrwywiadu Wojskowego. Przedstawiciele Prokuratorii Generalnej RP mogą brać udział w pracach zespołu świadcząc na jago rzecz pomoc prawną.

W posiedzeniach zespołu mogą brać udział także osoby zaproszone przez przewodniczącego zespołu, "których wiedza i doświadczenie mogą być przydatne do wykonywania zadań" - będą miały głos doradczy, bez prawa głosowania. Na potrzeby prac zespołu będą mogły być też zlecane analizy, ekspertyzy, opinie i opracowania.

Reklama

Zespół ma podejmować decyzję w formie uchwał, które będą podejmowane zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy członków zespołu. W przypadku równej liczby głosów rozstrzygać będzie głos przewodniczącego.

Umowy offsetowe związane z zakupem wyrzutni Patriot w programie obrony powietrznej średniego zasięgu Wisła zostały podpisane w marcu 2018, na kilka dni przed międzyrządową umową dostawy o wartości 4,75 mld dolarów (16,6 mld zł).

Wartość umów offsetowych, przewidujących produkcję elementów zestawów Patriot w Polsce, wyniosła blisko 950 mln zł. Z tej kwoty ponad 224 mln zł przypadło na zawierająca 31 zobowiązań offsetowych umowę z korporacją Raytheon. Dotyczą one m.in. pozyskania zdolności w zakresie dowodzenia i kierowania z wykorzystaniem nowego amerykańskiego systemu zarządzania polem, produkcji i serwisowania wyrzutni oraz pojazdów transportowo-załadowczych, a także utworzenia certyfikowanego centrum administracji i zarządzania produkcją, dostosowaniem, serwisowaniem oraz naprawami systemu Wisła i innych programów obrony powietrznej. Umowa zakłada również pozyskanie zdolności do produkcji i serwisowania 30-mm armat Bushmaster.

Umowę offsetową wartości ponad 724 mln dolarów zawarto z produkującym wybrane przez Polskę pociski koncernem Lockheed Martin. Program Wisła ma dwie fazy. Na dwa etapy rozłożono także offset.

Jak mówił PAP w maju ub. r. prezes Raytheon Integrated Defense Systems Ralph Acaba, o zmianę w niektórych proponowanych projektach offsetowych wystąpiła Polska Grupa Zbrojeniowa. Szef zbrojeniowej części amerykańskiego koncernu zwracał uwagę, że część offsetu planowanego na pierwszą fazę programu Wisła zależy od fazy drugiej, której zawartość (np. przyszły radar i kolejne pociski dla polskich zestawów) ani czas realizacji nie zostały jeszcze określone, co ma wpływ na ocenę opłacalności i kształt offsetu.

Raytheon Company to jeden z największych koncernów zbrojeniowych świata, specjalizuje się w systemach obrony przeciwlotniczej i przeciwrakietowej, pociskach, systemach rozpoznania, łączności i dowodzenia, produkuje także na rynek cywilny. Zatrudnia 67 tys. pracowników na całym świecie; jej obroty w 2018 r. wyniosły 27 mld dolarów.(PAP)

autorzy: Krzysztof Kowalczyk, Jakub Borowski