Rząd przyjął nowelę ustawy o sposobie obliczania wartości rocznego PKB


Warszawa, 18.02.2020 (ISBnews) - Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o sposobie obliczania wartości rocznego produktu krajowego brutto, przedłożony przez prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, podało Centrum Informacyjne Rządu (CIR). Nie zmieni się sposób obliczania wartości rocznego PKB. Ustawa o sposobie obliczania wartości rocznego PKB została dostosowana do przepisów dotyczących statystycznego podziału terytorialnego kraju.
"Prezes Głównego Urzędu Statystycznego będzie obliczał średnią wartość PKB na jednego mieszkańca za okres ostatnich trzech lat dla obszarów jednostek terytorialnych na poziomach: makroregionów, regionów, podregionów, zgodnie z Klasyfikacją Jednostek Terytorialnych do Celów Statystycznych (NUTS). Klasyfikacja NUTS jest standardem geograficznym służącym do statystycznego podziału państw członkowskich Unii Europejskiej (ich terytoriów gospodarczych) na trzy poziomy regionalne o określonej liczbie ludności" - czytamy w komunikacie.
Klasyfikacja NUTS służy m.in kształtowaniu regionalnych polityk państw Unii Europejskiej i jest niezbędna do przeprowadzania analiz stopnia rozwoju społeczno-gospodarczego regionów, podano także.
Średnia wartość PKB na jednego mieszkańca będzie ogłaszana, tak jak obecnie, w obwieszczeniu, w "Monitorze Polskim" - do 31 października drugiego roku po roku kończącym okres ostatnich trzech lat, podano także.
Nowe przepisy mają wejść w życie po 14 dniach od daty ich ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.
(ISBnews)