Warszawa, 20.02.2020 (ISBnews) - Skonsolidowany zysk operacyjny Stalproduktu wyniósł 21,7 mln zł w IV kwartale 2019 r., w porównaniu do 57,9 mln zł, stanowiących średnią wyników z IV kwartału 2017 i 2018 roku, podała spółka, prezentując dane przygotowane w ramach prowadzonych procedur konsolidacyjnych. Skonsolidowany zysk netto wyniósł 22,8 mln zł, w porównaniu do 50,9 mln zł, stanowiących średnią wyników z IV kwartału 2017 i 2018 roku, podano również.
"W skonsolidowanych wynikach za IV kw. 2019 r. w podanej wysokości rozpoznano następujące istotne zdarzenia o charakterze jednorazowym:
- otrzymanie rekompensaty z tytułu wzrostu kosztów energii w wysokości 26 192 tys. zł (z czego kwota 15 090 tys. zł przypadła na Segment Cynku, natomiast kwota 11 102 tys. zł - na pozostałe segmenty operacyjne),
- zawiązanie rezerw na zapasy w Segmencie Cynku w wysokości 23 197 tys. zł, wynikające z ich wyceny do cen rynkowych" - czytamy w komunikacie.
Przyjęte przez spółkę kryterium istotności oznacza zmianę na poziomie +/- 25% w stosunku do wartości bazowej, podano w komunikacie.
Zarząd spółki podkreślił także, że powyższe dane zostały przygotowane w ramach prowadzonych procedur konsolidacyjnych. Skonsolidowany raport kwartalny spółki za IV kwartał 2019 roku zostanie opublikowany 28 lutego 2020 r.
Stalprodukt to producent i dystrybutor wyrobów stalowych. Akcje spółki notowane są na GPW od 1997 r.
(ISBnews)