Intersport miał 1,3 mln zł straty netto w III kw. r.obr. 2019: 2020


Warszawa, 21.02.2020 (ISBnews) - Intersport odnotował 1,3 mln zł straty netto w III kw. roku obrotowego 2019/2020 (od 01.10.2019
do 31.12.2019) wobec 2,67 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Strata operacyjna wyniosła 1,39 mln zł wobec 2,56 mln zł straty rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 54,05 mln zł w III kw. 2019/2020 wobec 48,25 mln zł rok wcześniej.

W I-III kw. roku obrotowego spółka miała narastająco 5,38 mln zł straty netto w porównaniu z 5,84 mln zł straty rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 159,53 mln zł w porównaniu z 133,87 mln zł rok wcześniej.
"Od 26 września do 10 grudnia 2019 r. spółka realizowała proces remontów, realokacji i zmniejszenia powierzchni sprzedaży trzech sklepów zlokalizowanych: w Galerii Jurajskiej w Częstochowie, w Galerii Bałtyckiej w Gdańsku oraz w centrum handlowym Focus w Bydgoszczy. W wyniku ww. zmian, łączna powierzchnia sprzedaży 30 sklepów sieci Intersport Polska została zmniejszona o 751 m2 i wynosi 27 007 m2, czyli o 2,7% mniej w stosunku do stanu na dzień 30.06.2019 roku (było: 27 758 m2). Optymalizacja powierzchni handlowej ma w najbliższej przyszłości przynieść spółce realne obniżenie kosztów stałych prowadzonej działalności i wpłynąć pozytywnie na rentowność sprzedaży" - czytamy w raporcie.
Podstawowa działalność Intersport Polska polega na sprzedaży detalicznej markowego sprzętu sportowego w specjalistycznych sklepach o dużej powierzchni zlokalizowanych w wybranych centrach handlowych dużych miast w całej Polsce. Spółka jest notowana na GPW od 2006 r.
(ISBnews)