„Podobnie jak w latach ubiegłych największym problemem firm budowalnych jest brak odpowiedniej siły roboczej. Nęconych przez konkurencję specjalistów próbuje się przeważnie zatrzymać dalszymi podwyżkami wynagrodzeń i część szefów przedsiębiorstw liczy, że sytuacja w tej sferze się poprawi. Klienci z całą pewnością zetkną się jednak w tym roku z dalszym wzrostem cen usług” – konstatuje dziennik.

Z badania przeprowadzonego przez Krajowa Stowarzyszenie Przedsiębiorstw Budowlanych (EVOSZ) wynika, że 94 proc. spośród około 400 mniejszych i większych firm budowalnych w kraju uznało brak specjalistycznej siły roboczej za czynnik w największym stopniu utrudniający ich działalność.

Praktycznie wszystkie firmy, które wzięły udział w badaniu, zadeklarowały, że nie dysponują wystarczającą liczbą wykształconych inżynierów, ale też robotników do realizacji zamówień.

Wiele przedsiębiorstw wspomniało również o „podkupowaniu” pracowników przez konkurencję – na budowach pojawiają się osoby rekrutujące pracowników w imieniu niektórych firm, obiecując im wyższe wynagrodzenie.

Firmy zadeklarowały przeciętnie 12-procentową podwyżkę płac w zeszłym roku i plany ich dalszego zwiększenia o 8-9 proc. w tym roku.

W badaniu EVOSZ wiele firm wspomniało też, że wyzwaniem jest dla nich utrzymanie już zatrudnionych pracowników i dlatego planują zwiększenie dla nich liczby szkoleń.

Analityk Takarekbanku Andras Horvath wyraził jednak na łamach „Magyar Nemzet” przekonanie, że część wykształconych specjalistów będzie stopniowo wracać z zagranicy na Węgry, dzięki czemu sytuacja się poprawi.

W 2017 r. Węgry zniosły obowiązek uzyskania pozwolenia na pracę przez Ukraińców i Serbów w zawodach, w których brakuje siły roboczej. Wśród 41 kategorii zawodów, których dotyczy zniesienie obowiązku, jest m.in. branża budowlana, transport, logistyka, służba zdrowia oraz sektor IT. Najwięcej zawodów, w których brakuje rąk do pracy, występuje w budownictwie. Są to m.in. cieśla, elektryk, malarz, stolarz, kamieniarz, operatora dźwigu, ale brakuje także np. dyplomowanych inżynierów budownictwa.

Z Budapesztu Małgorzata Wyrzykowska (PAP)