Pełnopłatna przerwa w pracy do 20 dni została zagwarantowana pracownikom, którzy są izolowani ze względu na ryzyko rozprzestrzeniania się koronawirusa - poinformował Veran. Premier Edouard Philippe postanowił w środę, że środki te przysługiwać będą również rodzicom sprawującym opiekę nad dziećmi objętym kwarantanną.

Ta forma opieki socjalnej wynika z przepisu obowiązującego od 31 stycznia br., który nie był dotąd szeroko znany - wyjaśnił minister potwierdzając, że „otrzymał wiele pytań” w sprawie zakażonych koronawirusem i kwestii finansowych związanych z ich leczeniem i kwarantanną.

Veran tłumaczył, że celem świadczenia jest zagwarantowanie, aby chorzy i poddani kwarantannie nie ponieśli strat finansowych. Płatne zwolnienie będzie przyznawane osobom ubezpieczonym, które z powodu epidemii Covid-19 będą podlegały izolacji, tymczasowej eksmisji lub innym środkom zabezpieczającym i w związku z tym nie będą mogły pracować.

Nową formą pomocy społecznej objęci będą również Francuzi, którzy nie są uprawnieni do ubezpieczenia z powodu niepłacenia składek. Świadczenie będzie wypłacane od pierwszego dnia przebywania w izolacji. We Francji pierwszy okres zwolnienia chorobowego (od jednego do trzech dni w zależności od posiadanego ubezpieczenia) nie jest refundowany. Niektóre firmy rekompensują jednak pracownikom ten okres przerwy w pracy.

Aby skorzystać z tego szczególnego ubezpieczenia chorobowego, zwolnienie musi zostać wydane przez lekarza z regionalnej agencji zdrowia, a nie lekarza rodzinnego.

Z Paryża Katarzyna Stańko