Bank Pekao będzie chciał wypłacić dywidendę, nawet jeśli dokona akwizycjiWarszawa, 27.02.2020 (ISBnews) - Bank Pekao - decydując się na ewentualną akwizycję - nadal będzie chciał podzielić się częścią zysku za 2019 rok z akcjonariuszami, wynika ze słów wiceprezesa Tomasza Kubiaka.

"Podejmując decyzje odnośnie ewentualnych planów akwizycyjnych będziemy brać pod uwagę również akcjonariuszy dywidendowych" – powiedział dziennikarzom Kubiak.

Nie skomentował jednocześnie, czy Bank Pekao jest wśród potencjalnych nabywców mBanku.

Kubiak zapowiedział dziś, że Bank Pekao przedstawi w II kwartale br. rekomendację dotyczącą podziału zysku za 2019 rok. Przypomniał, że w strategii planowany poziom dywidendy to 60-80% zysku.

W 2019 roku bank wypłacił dywidendę za rok 2018 w kwocie 6,6 zł na akcję. Stopa dywidendy wyniosła 6,6%.

W 2019 r. bank miał 2 165,05 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 2 287,16 mln zł zysku rok wcześniej. W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2019 r. wyniósł 2 247,47 mln zł wobec 2 310,6 mln zł zysku rok wcześniej.

Bank Pekao jest częścią grupy PZU - największej grupy finansowej w Europie Środkowo-Wschodniej. Od 1998 roku bank obecny jest na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

(ISBnews)