Warszawa, 27.02.2020 (ISBnews) - Maciej Adamczyk złożył rezygnację z funkcji członka zarządu XTPL ze skutkiem na 27 lutego 2020 roku, podała spółka.

Jako powody rezygnacji Maciej Adamczyk podał przyczyny osobiste, poinformowano.

"Zarząd emitenta podkreśla, iż rezygnacja nie wpływa na prowadzone procesy operacyjne, które przebiegają zgodnie z założeniami i bez zakłóceń" - czytamy w komunikacie.

XTPL rozwija i komercjalizuje na światowym rynku przełomową, addytywną technologię umożliwiającą ultraprecyzyjne drukowanie nanomateriałów. Technologia ta ułatwi m.in. produkcję wyświetlaczy nowej generacji, inteligentnego szkła z zaawansowanymi funkcjonalnościami, innowacyjnych zabezpieczeń antypodróbkowych czy paneli fotowoltaicznych o zwiększonej wydajności. Obecnie XTPL komercjalizuje swoją technologię w dwóch pierwszych polach aplikacyjnych: wyświetlaczy oraz smart glass. Akcje spółki zadebiutowały na rynku głównym GPW w lutym 2019 r. Jej przychody ze sprzedaży sięgnęły 2,27 mln zł w 2018 r.

(ISBnews)